IC Intoa-hanke muutoksen työkaluna

InfoCare Oy on käynnistänyt lokakuussa 2012 historiansa suurimman muutoshankkeen, joka tulee vaikuttamaan keskeisesti yrityksen toimintatapoihin, työn tekemiseen sekä johtamiseen. IC Intoa hanke toteutetaan täysin uudella, innovatiivisella tavalla ja on myös hyväksytty Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelmaan.

Alkuvuoden määrittely- ja suunnitteluvaiheiden pohjalta hanke on nyt siirtynyt toteutusvaiheeseen, mikä tulee vaiheittain näkymään InfoCaren sidosryhmille mm. uusina ja innovatiivisina työtapoina.

’’Odotusarvomme IC Into-hankkeen hyödyistä palveluidemme laadun, henkilöstön tyytyväisyyden sekä asiakaspalvelun parantamisen kehittämisessä ovat vain kasvaneet projektin toteuttamisen aikana. Projekti luo InfoCaren tuotanto-organisaatiolle erinomaiset valmiudet pärjätä IT-palvelujen alati kovenevassa markkinatilanteessa’’, toteaa InfoCare Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Tuomela

Tekesin Liideri-ohjelman tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa kehittämällä johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osaamista.
”IC Intoa-hankkeessa ohjelman tavoitteet toteutuvat mm. siten, että yrityksessä rakennetaan työntekijöitä osallistavat virtuaalitiimit sekä lujitetaan työntekijöiden osaamista, asennetta ja motivaatioita yritystoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Yritys toimii hyvänä esimerkkinä myös muille vastaavassa muutostilanteessa oleville yrityksille”, kertoo ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen Tekesistä.

http://www.infocare.fi/keitae-me-olemme/uutisia/

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö
Nuppu Rouhiainen
Tekes
puh. 029 50 55949
nuppu.rouhiainen(at)tekes.fi