Hyvää työtä ja tulosta!

Suomen Yrittäjät ja SAK järjestivät 30.10.2013 Jyväskylässä seminaarin, jossa pohdittiin keinoja parantaa työviihtyvyyttä ja yritysten tuloksentekokykyä. Seminaarin innoittajana oli Työelämä 2020 -hankkeen tavoite Euroopan parhaasta työelämästä Suomessa vuonna 2020. Myös Tekesin Liideri-ohjelma esittäytyi seminaarissa keskisuomalaisille yrittäjille ja luottamusmiehille.

Niin Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus kuin SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola toivat esiin sen, että monet työntekijät kokevat nykyään juuri pienyrityksen ideaaliksi työpaikaksi. Syiksi tähän todettiin mm. työntekijöiden ja johdon läheiset suhteet sekä työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä. Samaan hengenvetoon SAK:n puolelta tuotiin esiin, että pienyritysten sisällä on myös suurta hajontaa ja joukko on polarisoitunut.

Yritystä, jossa asioita on hoidettu tiiviissä yhteistyössä, edusti vaajakoskelainen myymäkalusteita valmistava Pikval. Toimitusjohtaja Sami Kähärä ja luottamusmies Juha Kokkarinen kertoivat lähes yhteen ääneen, kuinka asioista on voitu sopia paikallisesti ja kuinka koulutus- ja oppisopimusasioita on viety eteenpäin yhteisymmärryksessä. Oppisopimus oli toisaalta yksi niistä asioista, joka kirvoitti seminaarissa myös eriäviä mielipiteitä yrittäjien ja ay-väen kesken.

On hienoa, kuinka fiksulla tavalla Suomessa osataan keskustella monista työelämän perimmäisistäkin kysymyksistä. Vastaavanlainen vuoropuhelu yrittäjien ja ay-liikkeen kanssa on tuskin mahdollista monessakaan maassa. Tämä loi ainakin allekirjoittaneeseen uskoa siitä, että tavoite Euroopan parhaasta työelämästä Suomessa vuonna 2020 ei ole välttämättä utopiaa.

Tuomo Alasoini