Euroopan työelämäinnovaatioverkosto EUWIN verkottaa Eurooppaa

Euroopan komission rahoituksella vuoden 2013 alussa käynnistynyt EUWIN-projekti pyrkii vauhdittamaan työelämän innovatiivista kehitystä Euroopassa ja oppimista hyvistä käytännöistä yli rajojen. Työelämäinnovaatioiden tärkeä merkitys tuottavuus- ja talouskasvun lähteenä on monessa maassa vielä puutteellisesti tunnistettu. Tekes on Liideri-ohjelman kautta näkyvästi mukana verkoston toiminnassa.

Verkoston perustamisen taustalla on EU-komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääjaoston huoli siitä, että vanhanaikaiset tavat organisoida ja johtaa työtä ovat yksi syy maanosan nykyisiin kilpailukyvyn ja talouden ongelmiin. Eräät uudet tutkimustulokset (tutkimus1, tutkimus2) jopa viittaavat siihen, että yritysten uudistumisinto on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa Euroopassa pikemminkin hidastunut kuin vauhdittunut. Valtaosassa Euroopan maita työelämäinnovaatioiden edistämistä ei ole myöskään millään lailla sisällytetty osaksi innovaatiopolitiikkaa.

Kolmivuotisen EUWIN-projektin tavoitteena on lisätä tietoisuutta työelämäinnovaatioiden merkityksestä koko Euroopassa. Projektissa luodaan kaikki EU-maat kattava verkosto vauhdittamaan keskinäistä tiedonvaihtoa ja oppimista. Lisäksi projekti tuottaa ja levittää työelämäinnovaatioita koskevaa informaatiota sekä järjestää eri maissa erilaisia tapahtumia yritysten keskinäisen verkostoitumisen edistämiseksi. Ensi vuonna alkaa myös ilmestyä uusi verkoston teemaan liittyvä verkkolehti "European Journal of Workplace Innovation".

EUWIN-projektin lanseeraus tapahtui Brysselissä 10.4.2013 järjestetyssä työpajassa, jossa avaajina toimivat Euroopan komission ja parlamentin edustajat. Liideri on ollut mukana verkoston tapahtumissa tämän lisäksi mm. Linköpingissä kansainvälisen HELIX-konferenssin 12.–14.6.2013 yhteydessä järjestetyssä työpajassa, tuottamalla materiaalia verkostolle Suomesta ja osallistumalla verkoston LinkedIn-sivuilla käytyyn keskusteluun. Linköpingin työpajassa käytettiin esimerkkeinä hyvistä käytännöistä kahta yritystä myös Suomesta (Normet ja InfoCare).

Tietoa uutiskirjeen, LinkedInin ja Facebookin kautta

Jos olet kiinnostunut verkostosta ja haluat saada verkoston uutiskirjeen, rekisteröidy verkoston jäseneksi ja sen LinkedIn- ja Facebook-sivuille. Tätä kautta saat tietoa tulevista tapahtumista ja voit osallistua omalla panoksellasi verkoston tavoitteiden edistämiseen. Verkostossa on tällä hetkellä jäsenenä sen 14 yhteisöjäsenen (näistä Tekes on yksi) lisäksi satoja henkilöjäseniä.

Verkoston koordinaattoreina toimivat professori Steven Dhondt (steven.dhondt(at)tno.nl) Alankomaista ja professori Peter Totterdill (peter.totterdill(at)ukwin.net) Iso-Britanniasta. Lisää tietoa verkostosta on saatavilla myös allekirjoittaneelta.

Tuomo Alasoini, Tekes