Eija Kivirannan blogi: Johtoryhmäpaikkoja avoinna!

Uudenlaista johtamista tarvitaan, mutta eteneekö muutos yrityksissä? Johtajat toimivat majakkana muille, joten jalkautuisiko johtamisen muutos tehokkaammin, jos pistetäänkin johtoryhmän vastuut uusiksi?

Julistan siis seuraavat uudet vastuualueet jokaiseen johtoryhmään jaettavaksi.

CEO – Chief Enabling Officer mahdollistaa muutoksen ja toiminnan sekä rakentaa luottamusta ja vahvuuksia. Suurin este mille tahansa muutokselle on luottamuksen vastakohta eli pelko. Pelko voi kohdistua esim omaan tilanteeseen tai siihen, miten arvioi toisten käyttäytyvän uudessa tai vaikeissa ja yllättävissä tilanteissa. Entäpä miten reagoidaan epäonnistumisiin? Osataanko ne nähdä kokeiluina, jotka toivat oppia tulevaisuudelle?
Intentio tekemisten taustalla täytyy olla kunnossa. Ihmisellä on kyky vaistota intentio. Jos ajatukset ja sanat eivät kohtaa, se luo epävarmuuden tunnetta ja on vaikeaa saada asioita tapahtumaan. Intention ja sanojen kohtaamattomuus ilmenee myös erilaisten 'lipsahduksien' ja arvojen vastaisten päätöksien muodossa. On tärkeä tunnistaa itsessään omat intentiot ja olla rehellinen omista motiiveistaan.

CMO – Chief Maning Officer :in tehtävänä on auttaa etsimään ja kirkastamaan työn merkityksellisyyttä. Mitä suurempaa tarkoitusta varten olemme olemassa? Mikä on minun roolini? Kun jokainen tuntee olevansa tärkeä osa kokonaisuutta ja suurempaa merkitystä, pistetään kaikki peliin joukkueen puolesta. Työtehokkuus ja sitoutuminen kasvaa.

CCO – Chief Collaboration Officer. Tulevaisuutta rakennetaan yhä enemmän yhteistyössä ja verkostoissa, niin sisäiset kuin myös organisaatioiden väliset muurit madaltaen tai jopa rikkoen. Kuluttajat ja asiakkaat eivät enää osta sitä mitä heille tarjotaan, vaan heitä kuunnellaan ja tehdään kehitystä yhdessä heidän tarpeistaan lähtöisin. Johtajien rooli tässä muutoksessa on valmentaa yksilöitä toimimaan yhteistyössä ja verkostoissa hierarkian sijaan. Tämä vaatii sekä itsensä että toisten arvostamista ja johtamista.
On tärkeää tunnistaa omat toimintatapansa, vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa ja toimia sopivalla tavalla eri tilanteissa. Muiden erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen on voimavara yhteistyössä.
Vapauden ja vastuun teema on noussut myös tärkeäksi johtamisessa. Ihmiset haluavat, että heidän yksilölliset tarpeensa valita milloin ja missä työtä tehdään myös huomioidaan. Kun itsensä johtamisen kulttuuria vahvistetaan, yksilöt kantavat enemmän vastuuta tekemisestään, mikä mahdollistaa vapauden hoitaa työtehtävät muun elämän tarpeet huomioiden.

CIO – Chief Inspiration Officer. Työssä saa ja pitääkin olla myös hauskaa! Kaikki haluavat tehdä töitä porukassa, jossa on myös iloa ja inspiraatiota. Ilo on tarttuvaa ja se kasvattaa paljon hyvää!

CTO – Chief Thinking Officer tuokin sitten vaaditun muutoksen ajatteluun ja asenteeseen, jota kipeästi tarvitaan monessa yrityksessä. Vanhat toimimattomat ajattelumallit toimivat jarruna ja ne onkin tunnistettava ja tuhottava. Uutta ajattelua ja luovuutta vaaditaan joka tasolla, niin tuotteiden, palveluiden, prosessien kuin omien tehtävienkin suunnittelussa. Pitää siis kehittää havainnointikykyä, tiedostamista, oivaltamista ja uskaltaa kyseenalaistaa. Luopuminen vanhoista malleista on vaan paljon vaikeampaa kuin uuden rakentaminen. Siksi uuden korvaavan toiminnan nopea käyttöönotto on tärkeää. Opitaan myös hyödyntämään aivojemme kapasiteettiä ja käyttämään intuition voimaa. Intuition käyttö on jäänyt hyvin vähäiseen asemaan ottaen huomioon sen merkityksen, eritoten uuden luomisessa ja monimutkaisten haasteiden ratkaisuissa.

CFO – Chied Focus Officer:in tehtävä on pysähtyä miettimään, mikä on meille juuri nyt oleellista ja tärkeää. Usein merkitykselliset kysymykset ja unelmat toimivat tehokkaammin kuin konkreettiset tavoitteet. Kun suunta on selvä, valjastetaan kaikki siihen mukaan ja juhlitaan saavutuksia.

Tällä johtoryhmällä on kaikki edellytykset tehdä loistavaa ja tulevaisuuteen katsovaa tuottavaa businestä – ja taatusti hauskempaa!

Eija Kiviranta, Dream Pilots Oy