Arvoa palvelutuotannon mittareista

Palveluiden mittaaminen osoittautui kiinnostavaksi aiheeksi ja keräsi reilusti toistasataa osallistujaa kuulemaan viimeisimmät opit palveluiden mittaamisesta ja johtamisesta.

Helsingin Ruoholahdessa 21.11.2013 järjestetty seminaari päätti Tekesin rahoittaman Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit -hankkeen ja sen yhteydessä julkaistiin hankkeen käytännön oppeja kiteyttävä Arvoa palvelutuotannon mittareista -opas.

Opas korostaa henkilöstölähtöistä otetta mittaamisen ja laajemmin palveluiden kehittämiseen. Se myös peräänkuuluttaa asiakkaan mukaan ottamista, palvelujärjestelmän kokonaiskuvan tärkeyttä sekä henkilöstön keskeistä roolia paitsi mittaamisen toteuttajana myös mittaustiedon käyttäjänä. Näiden lähestymistapojen käytäntöön viemiseksi tarjotaan lisäksi käytännöllisiä välineitä. Oppaaseen voit tutustua sähköisesti täällä.

Seminaarissa palvelutuotantoa ja sen mittaamista käsiteltiin monipuolisesti alustajien omakohtaisten kokemusten avulla niin kansantalouden, asiakkaan arjen, julkisen palvelutuotannon, johtamisen tietotarpeiden kuin mittausratkaisuidenkin näkökulmista. Seminaarin esiintyjiin ja heidän materiaaleihinsa voi tutustua tarkemmin Mittaritiimin kotisivuilla.

Hankkeen tutkijat haluavat esittää lämpimät kiitokset kaikille seminaariin ja hankkeeseen osallistuneille.