Akavan esimiesverkosto haastaa kehittymään

Akavan ja sen jäsenliittojen yhteinen Esimiesverkosto käynnisti toimintansa syyskuussa. Esimiesverkoston tavoitteena on herättää ja innostaa esimiehenä työskenteleviä akavalaisia kehittymään ja verkostoitumaan.

Odotukset ja vaatimukset esimiestyölle lisääntyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Johtaminen on aina tasapainoilua erilaisten odotusten ja tavoitteiden välillä. Vuorovaikutustavat muuttuvat, mutta esimiestyössä on aina kysymys ihmisistä ja heidän johtamisestaan.
Akavan esimiesverkosto haluaa luoda esimiesjäsenten yhteisen tukiverkoston, jolla voidaan vahvistaa esimiesidentiteettiä ja tukea esimiestyössä kehittymistä.
Verkkosivuilta löytyy tietoa ja linkkejä kehittymisen lähteille. Marraskuussa käynnistyvät Johtamisen kehittämisverkoston kanssa järjestettävät, jäsenille suunnatut esimiesaamut eri puolella Suomea ja vuodenvaihteen jälkeen verkkokoulutukset. Akavalaisissa liitoissa on noin 80 000 esimiestä ja johtajaa. He toimivat eri toimialoilla ja työnantajasektoreilla, mutta esimiestyöhön liittyvät kysymykset ovat usein samantyyppisiä.

Esimiesverkosto toteutetaan yhteistyössä Työelämä 2020 -hankkeen toimijoiden kanssa.

Esimiesverkostosta lisää osoitteessa http://www.akavalainen.fi/esimiesverkosto