Kotimaisella rypsiöljyllä voidaan korvata tuotua kalaöljyä kalankasvatuksessa

Kirjolohen ruokintaa voidaan muuttaa kasvipohjaisemmaksi ilman, että kirjolohen ravintoarvot laskevat. Tekesin Sapuska-ohjelmassa rahoitetussa tutkimuksessa kallis ja yhä rajallisempi ulkomainen kalaöljy korvattiin osittain kotimaisella rypsiöljyllä.

Vaikka kalaöljyn käyttö puolitettiin, kalojen hyvinvointi, kasvu, jalostettavuus, säilyvyys ja maku pysyivät hyvänä. Lisäksi rypsiöljyn käyttö vähensi entisestään kalan vierasainepitoisuuksia verrattuna pelkästään kalaöljyllä kasvatettuihin kaloihin.

Kalan terveelliset rasvahappopitoisuudet saadaan säilymään, kun kasvatuksen loppuvaiheessa siirrytään käyttämään kalaöljypitoisempaa rehua. Tutkimuksessa verrattiin myös kasvatetun kirjolohen ja muun tarjolla olevan kalan ravintoarvoja. Tuloksena oli, että osittain rypsiöljylläkin kasvatetussa kirjolohessa oli enemmän terveydelle hyödyllisiä rasvahappoja kuin kotimaisessa luonnonkalassa tai valkolihaisessa tuontikalassa.

Kalaöljyn käytön vähentäminen paransi tuotantoketjun kannattavuutta. Taloudellinen tarkastelu kattoi vaiheet alkutuotannosta ja jalostuksesta aina kylmä- ja lämminsavutuotteisiin. Kalaöljyn käytön vähentäminen parantaa lisäksi kalankasvatuksen ekologista kestävyyttä, koska rajallisen luonnonkaloista peräisin olevan kalaraaka-aineen käyttöä voidaan vähentää.

Tutkimuksen tulokset on siirretty käytäntöön. Markkinoille on jo tullut alkukasvatusvaiheen rypsiöljypitoisempia rehuja ja loppukasvatusvaiheeseen tarkoitettua kalaöljypitoisempaa rehua.

Hanketta koordinoi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja se toteutettiin yhdessä Turun yliopiston Biokemian ja elintarvikekemian laitoksen, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tekesin Sapuska-ohjelman rahoittamassa hankkeessa osarahoittajina ja yhteistyöyrityksinä olivat lisäksi Raisioagro Oy, Savon Taimen Oy, Taimen Oy ja Oy Chipsters Food Ab.

Lisätietoja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) verkkosivuillaPia Mörk