Koneteollisuus tarvitsee tiiviimpää yhteistyötä ICT-yritysten kanssa

Suomalaisen koneteollisuuden ja teknologiatoimittajien on pystyttävä erottautumaan kilpailijoista, kasvatettava palveluliiketoimintaa ja vahvistettava otettaan kansainvälisiin asiakkaisiin globaalissa kilpailussa pärjätäkseen.

Nämä tavoitteet edellyttävät uusien, käyttäjälähtöisten lisäarvopalvelujen ja niitä tukevien ohjelmistoratkaisujen kehittämistä. Tätä varten on tehostettava ekosysteemiä, jossa kone-, ohjelmisto- ja automaatioteollisuus toimivat yhteistyössä.

Smart Apps Initiative in Engineering -selvityksen teki Tekesin tilauksesta Gaia Consulting Oy. Selvitys julkistettiin 21.3. tilaisuudessa, jonka esitykset ovat katsottavissa videoina.

Selvityksen toimenpide-ehdotusten mukaan koneteollisuuden ja ohjelmistoyhtiöiden pitäisi käynnistää yhteinen säännöllisesti kokoontuva benchmarking- ja innovaatiofoorumi. Koneteollisuus ja teknologiatoimittajat voivat kerätä rohkeita innovatiivisia ohjelmistoalan tuote- ja palvelukehitysideoita lisäksi Smart Apps Innovation Camp -kokeilulla.

"Alan kärkimaat Suomi, Saksa ja Ruotsi voisivat käynnistää koneteollisuuden vetämänä kansainvälisen, palveluliiketoiminnan tarpeisiin suunnatun EU-hankkeen ohjelmistoalustan standardointiin. Tai ainakin sen mahdollisuudet tulisi tutkia perusteellisesti", toteaa Gaia Consultingin liiketoimintajohtaja Pekka Pokela, joka toimi Smart Apps Initiative in Engineering -hankkeen projektijohtajana.

Esitetyillä toimenpiteillä konkretisoidaan osaltaan suosituksia, joita Pekka Ala-Pietilän vetämän ICT 2015 -työryhmän raportissa esitettiin.

Smart Apps Initiative in Engineering -selvitys (pdf)