Kestävää liiketoimintaa arktisille merialueille

Tekes käynnistää 100 miljoonan euron arktisten merien ohjelman, jonka tavoitteena on miljardien arvoinen uusi bisnes.

Merien uudistuva liiketoiminta -ohjelmalla vauhditetaan sellaisten uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, joiden avulla arktisille merialueille syntyy kestävää liiketoimintaa.

Ohjelma alkaa vuonna 2014 ja päättyy 2017. Tekes sijoittaa siihen 45 miljoonaa euroa, ja osallistuvien yritysten sekä muiden rahoittajien odotetaan sijoittavan ohjelmaan 55 miljoonaa.

”Tämä 100 miljoonaa euroa on merkittävä panostus kehittää merialueiden kilpailukykyisiä ja kestävällä tavalla luonnonvaroja hyödyntäviä ratkaisuja”, toteaa Tekesin pääjohtaja Pekka Soini. Hän korostaa, että meriteollisuudessa kehittynyttä vahvaa osaamispohjaa on tarvetta suunnata uusille alueille ja synnyttää innovatiivisia liiketoimintoja.

Tavoitteena on myös verkottaa suomalaisia toimijoita kansainvälisesti merkittäviin investointiprojekteihin. Liiketoiminnan kannalta olennaisimmat maat ovat Norja ja Venäjä. Myös Kiina ja USA ovat kiinnostavia maita, ja yhteistyön perinteitä Kanadan kanssa kannattaa jatkaa.

Arktisuus haastaa

Ohjelman keskeisiä liiketoiminta-alueita ovat ympäristöteknologia, arktinen ja muu meriliikenne, offshore-teollisuus, meriteollisuus sekä uudet arktiseen osaamiseen perustuvat liiketoiminnat. Kilpailuetua haetaan erityisesti ympäristö- ja ict-osaamisesta.

”Globaali taloudellinen mielenkiintokohdistuu yhä enemmän arktisille ja jääpeitteisille merialueille. Uskomme, että suomalaiset yritykset ovat tehokkaimpia kumppaneita luotaessa kestävää liiketoimintaa arktisissa olosuhteissa. Suomalaisten ratkaisujen avulla toimintaa voidaan rakentaa ympäristöystävällisesti”, visioi johtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä.

Arktiset alueet haastavat kehittämään huippuluokan ekotehokkaita ratkaisuja. Kun sama osaaminen viedään myös muille merialueille, saadaan merkittävää etumatkaa kilpailijoihin.

Uusi ilmansuunta – pohjoisen meren liiketoiminta -seminaari 22.1.2014

Lisätietoja

Teija Lahti-Nuuttila
Puh. 050 5577 873
teija.lahti-nuuttila (at) tekes.fi

Pekka Soini
Puh. 029 50 55700
pekka.soini (at) tekes.fi


Sanna Nuutila