Kesäsarja: Oma designrobotti

Jos jätteet eivät enää olisikaan jätteitä vaan arvokas materiaalilähde? Tulevaisuudessa voit kierrättää kotitalousjätteet uusiokäyttömateriaalina omassa 3D-printterissä!

Tulevaisuudet nuoret suunnittelijatoivot pääsevät jo varhaisessa vaiheessa toteuttamaan luovaa puoltaan itse suunnittelemiensa lelujen myötä. Ja samalla voivat harjoitella pienyrittäjyyttä myymällä tuotteitaan naapurustolle ja miksei internetin välityksellä kauemmaksikin!

Itse tehdyt lelut vähentäisivät tarvetta uusien tuotantoon ja luonnonvarojen käyttämiseen. Lisäksi kun kotona oleva tavara jää käyttämättömäksi, voi sen sisältämän materiaalin hyödyntää uudelleen, pidentämällä materiaalikaarella tuote-elinkaarta. Kun materiaali käytettäisiin pääosin kotitaloudessa, ei olisi tarvetta jätelogistiikkaan nykyisessä muodossaan ja rekkojen aiheuttamat liikenteen päästöt pienenisivät merkittävästi. Lisäksi jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle on niin vanhanaikaista!

3D-printterien arkipäiväistyessä myös tuotteista tulee henkilökohtaisesti räätälöitäviä, ja materiaalivalinnat tuovat uskomattomia mahdollisuuksia.

Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelma vahvistaa suomalaisen teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä edistyksellistä materiaaliteknologiaa hyödyntämällä. Keskeisinä aiheina ovat materiaalien ominaisuuksien ymmärtäminen, hallinta ja toiminnallisuuksien räätälöinti, valmistettavuus, sovellutukset sekä materiaalien elinkaari ja sen hallinta. Ohjelmassa rakennetaan arvoketjuja kansallisen ja kansainvälisen verkottumisen avulla.

Tekesin Muodosta tulosta -aktivoimishanke toimi suomalaisen muotoiluosaamisen kannustajana. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, miten muotoiluosaamiseen panostamalla voidaan parantaa yrityksen kilpailukykyä, kasvattaa liiketoimintaa ja lisätä kansainvälistymistä. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä haasteellisille kehittämisprojekteille, joissa muotoilu on keskeistä.


Toiminnalliset materiaalit -ohjelma
Muodosta tulosta

Aalto-yliopisto: 3D-tulostus – ihmisen varaosia ja mediahypeä

Voisiko yrityksesi olla Tekesin asiakas? Katso tunnustelupalvelun sivut!

Lue kaikki Suomisen perhe -sarjakuvat

Piirrokset: Leena Ahveninen