Kesäsarja: Luokkaretkelle virtuaalimaailmaan?

Mitä jos voisit kisailla eri maiden koululuokkien kanssa olympialaisissa siitä, kellä on paras luontotietämys – omassa luokassasi! Pelimaailmassa interaktiiviset 3D-ympäristöt ovat jo arkipäivää, mutta koulumaailmassa virtuaalimaailmojen hyödyntäminen oppimisen välineenä on vielä varsin vähäistä. Tutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että virtuaalimaailmassa muodostuu voimakkaammin läsnäolon tuntu kuin muiden etäopetusvälineiden avulla.

Digitaalisen vallankumouksen rantautuessa koulumaailmaan saamme opetukseen ja oppimiseen kirjaimellisesti uusia ulottuvuuksia, joiden mahdollistamana ihmisten, yhteisöjen ja maiden väliset rajat kaventuvat tehden oppimisesta aikaan ja paikkaan sitomatonta sekä korostaen oppilaiden roolia aktiivisina toimijoina.

Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelman tavoitteena on kehittää uusia oppimisratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Vahvana pohjana uuden koulutusviennin rakentamiselle toimivat Suomen ICT- ja pelialat.

Digitaalinen vallankumous tulee kouluihin, ohjelmapäälikkö Suvi Sundquistin blogi
Oppimisratkaisut-ohjelma

Voisiko yrityksesi olla Tekesin asiakas? Katso tunnustelupalvelun sivut!

Lue kaikki Suomisen perhe -sarjakuvat

Piirrokset: Leena Ahveninen