Kesäsarja: Laivamatka

Tulevaisuuden Etelän työ- ja lomamatkat kohdistuvatkin kiehtovaan Pohjoiseen!

Arktiset alueet nostavat merkittävyyttään liiketoiminta-alueina. Nämä soveltavat erinomaisesti suomalaista haastavien kylmien alueiden huippuosaamista niin rakentamisessa kuin logistiikassakin. Ja mikseivät samalla toimisi eksoottisina matkakohteina! Kehittyneet ICT-ratkaisut mahdollistavat ”etämatkustamisen” ja yhteydenpidon perheen ja ystävien välillä, kun kaikki eivät olekaan samassa paikassa.

Herkille arktisille alueille mentäessä on tärkeä hyödyntää ja edelleen kehittää suomalaista keihäänkärkiosaamista kilpailukykyisyydessä ja ekotehokkaissa ratkaisuissa. Arktisilla alueilla on merkittäviä määriä koskemattomia luonnonvaroja, joiden hyödyntäminen tulee tehdä kestävästi. Alueelle soveltuvia kohdeyrityksiä on kaikkialla luonnonvaroja hyödyntävästä ja jalostavasta teollisuudesta, uusiin energiateknologioihin ja meriteollisuuteen.

Tekesin Green Mining -ohjelman päätavoitteena on nostaa Suomi vastuullisen, ekotehokkaan ja kannattavan kaivostoiminnan ja mineraaliteollisuuden edelläkävijäksi maailmassa. Tavoitteena on minimoida ympäristöön ja yhdyskuntiin kohdistuvia haittoja ja palauttaa kaivannaisalueet muuhun käyttöön toiminnan päätyttyä.

Koillisväylän avautuminen mahdollistaa uusia logistisia ratkaisuja Euroopassa ja Aasiassa muodostaen liiketoimintamahdollisuuksia kymmeniksi vuosiksi. Suomi toimii erinomaisena väylänä Venäjän markkinoiden ja Euroopan välissä. Lisäksi merenkulun vuoteen 2020 merkittävästi tiukkenevat ympäristövaatimukset luovat kilpailukykyä suomalaisille alan yrityksille.

Tekesin valmisteilla olevassa Merien uudistuva liiketoiminta -ohjelmassa on tavoitteena edesauttaa uusien liiketoimintojen syntymistä merenkulun ekotehokkaissa ratkaisuissa sekä merialueiden luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä. Keskeisinä liiketoiminta-alueina ovat laiva- ja meriteollisuus, arktinen ja muu meriliikenne, offshore-teollisuus sekä ympäristöteknologia.

Face the North!

Merien uudistuva liiketoiminta
Green Mining – Huomaamaton ja älykäs kaivos

Ulkoasiainministeriö: Arktinen yhteistyö ja osaaminen Suomessa
HS: Presidentti Niinistö - Suomen tuleva vauraus on pohjoisessa

Voisiko yrityksesi olla Tekesin asiakas? Katso tunnustelupalvelun sivut!

Lue kaikki Suomisen perhe -sarjakuvat

Piirrokset: Leena Ahveninen