Kesäsarja: Hyvää elämää kotona!

Ajattele jos voisit välttyä pitkältä jonottamiselta ja turhilta lääkärikäynneiltä, kun kotonasi olisi teknologiaa, joka huomaamattasi seuraisi terveydentilaasi ja rekisteröisi tiedot reaaliaikaisesti potilastietojärjestelmään. Halutessasi keskustella lääkärin kanssa, olisi hän vain etäyhteyden päässä sinusta. Vaikka teknologia mahdollistaa jo kaiken tämän, ei sen kehittymisen seuraus saa olla kuitenkaan ihmiskontaktin väheneminen. Ihminen tarvitsee läpi elinkaarensa yhdessäoloa ja läheisiään – teknologian tulisi tukea ja mahdollistaa tätä pyrkimystä. Vanhuudessa hoidon ja hoivan tarve kasvaa ja tähän vastaamiseksi tarvitaan uusia, innovatiivisia tapoja toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluita.

Kansakuntamme ikääntyy nopeasti ja samalla myös vanhusväestön moninaisuus kasvaa entisestään. Vaikka ikääntyneiden henkilöiden terveydentila on aiempia sukupolvia parempi ja eliniän voidaan odottaa nousevan entisestään, mahtuu joukkoon myös monisairaita ja paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäviä ikääntyneitä. Ikärakenteen muutoksen lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluita haastavat muun muassa työvoimapula, alueellisen kehityksen eriytyminen sekä asiakkaiden odotusten ja vaatimusten kasvaminen. Nämä toimintaympäristön muutokset ovat haasteellisia, mutta samalla ne avaavat myös lukuisia mahdollisuuksia kehittää ja luoda uusia toimintatapoja sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Tekesillä on käynnissä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma, jonka visiona ovat innovaatiotoiminnan avulla uudistuneet sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lisääntyneet liiketoimintamahdollisuudet. Ohjelman tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääntyminen, ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen sekä sosiaali- ja terveysalan yhteistyön monipuolistaminen.

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman sivut
Uskallus & innovaatiot, Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin (pdf)
Yritys ja tutkimusprojektit 2008−2015, Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma (pdf) 

Voisiko yrityksesi olla Tekesin asiakas? Katso tunnustelupalvelun sivut!

Lue kaikki Suomisen perhe -sarjakuvat

Piirrokset: Leena Ahveninen