Kasvuväylä hakee uusia menestyjiä kansainvälistymään

Kasvuväylään haetaan mukaan 80 uutta yritystä vuoden 2013 aikana. Palvelu on tarkoitettu nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville pk-yrityksille, joita on mukana jo noin 120. Kasvuväylään valitut yritykset voivat helposti hyödyntää omaan kasvusuunnitelmaansa parhaiten soveltuvia julkisia asiantuntija- ja rahoituspalveluja.

Yrityksille Kasvuväylä tarjoaa ainutlaatuista palvelua, neuvontaa ja rahoitusta. Jokaiselle Kasvuväylään valitulle yritykselle nimetään asiakasvastaava, Kasvuluotsi, joka etsii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimijoiden tarjoamasta yritykselle sopivimmat palvelut ja rahoitusmahdollisuudet.

Palvelussa rahoitushakemusten käsittely nopeutuu ja kasvun vaatima kokonaisrahoitus on helpommin saatavilla. Kasvuväylän avulla yritys voi suunnitella ja toteuttaa kasvustrategiaansa pitkäjänteisesti ja entistä vaivattomammin julkisia yrityspalveluja hyödyntäen.

Edellytykset menestyksen polulle

Kasvuväylään valittavilla pk-yrityksillä tulee olla taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa kotimaassa ja niiden täytyy pyrkiä vahvaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla. Kilpailukykyinen kotimainen liiketoiminta antaa pohjan kansainvälistymiselle. Valittavat yritykset työllistävät yleensä yli 10 henkeä ja niiden liikevaihto on vähintään 0,5 miljoonaa euroa.

Yritykset valitaan Kasvuväylään kahden vuoden määräajaksi. Uusien yritysten kanssa käydään läpi kansainvälistymisen tilanne ja tarvittavat etenemisaskeleet. Tämän jälkeen toiminta alkaa avausprojektilla, jossa konkreettisesti käynnistetään yrityksen kansainvälistymiseen liittyviä tehtäviä.

Vuoden 2013 ensimmäinen haku on avattu maanantaina 4.2.2013. Kuluvan vuoden ensimmäinen haku suljetaan 15.3.2013. Hakulomake on auki jatkuvasti ja hakemuksia voi jättää milloin tahansa. Huomioi kuitenkin, että seuraavat hakuajat sulkeutuvat kesäkuussa, elokuussa ja lokakuussa.

Kasvuväylä on TEM-toimijoiden (Tekes, ELY-keskukset, Finnvera, Finpro, PRH ja Suomen Teollisuussijoitus) palvelu, joka on ollut käynnissä vuodesta 2011. Kasvuväylän toimintamallia kehitetään edelleen osana 1.2.2013 toimintansa virallisesti käynnistänyttä laajempaa Team Finland -verkostoa, jotta kansainvälistyville kasvuyrityksille voidaan tarjota entistä selkeämpi palvelujen kokonaisuus.

Lisätietoja

www.kasvuvayla.fi

www.yrityssuomi.fi (Kansainvälistyminen)

team.finland.fi