Kansainvälinen arvio penää SHOKeja uudistumaan

Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOKit) ovat tervetullut yrityslähtöisen tutkimuksen edistäjä. Toimintamalli kaipaa silti vielä uudistamista. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa kansainvälisessä arviossa, joka julkistettiin Helsingissä 12.2.2013.

Vuosina 2007-2009 käynnistettyjen yhtiömuotoisten strategisen huippuosaamisen keskittymien tarkoituksena on luoda puitteet innovatiivisten yritysten ja huippututkimuksen väliselle yhteistyölle. Keskittymät toimivat Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden keskeisillä vahvuusaloilla. Niiden tavoitteena on vastata yritysten ja yhteiskunnan uudistustarpeisiin 5-10 vuoden ajanjaksolla.

Arvio kannustaa SHOKien tavoitteiden selkeyttämisessä ja kansainvälisen huippuosaamisen paremmassa kytkemisessä toimintaan. Keskittymien pitäisi hyödyntää jo olemassa olevaa tutkimusrahoitusta laajemmin. Raportti ehdottaa lisäksi innovatiivisten pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien parantamista, toiminnan seurantakäytäntöjen kehittämistä sekä kilpailun lisäämistä.

Raportti muistuttaa, että SHOKit on perustettu suomalaisen elinkeinoelämän uudistumisen tueksi. Keskittymiä on kehitettävä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän vahvalla yhteisellä sitoutumisella. SHOKien onnistuminen mitataan viime kädessä siinä, miten ne kykenevät tukemaan yrityksiä uuden liiketoiminnan luomisessa. Siksi keskittymissä tehtävän tutkimustyön tulisi näkyä jatkossa nykyistä selkeämmin myös yritysten strategisissa valinnoissa.

Vuoteen 2012 loppuun mennessä SHOKien päärahoittaja Tekes on rahoittanut keskittymiä noin 370 miljoonalla eurolla. Yritykset rahoittavat 40 prosenttia keskittymissä toteutettavasta tutkimuksesta. Nykyisellä rahoitustahdilla SHOK-toimintaan on ensi vuoden kuluessa panostettu yhteensä noin miljardi euroa. Suomen Akatemia on lisäksi rahoittanut SHOKien teemoihin kuuluvia tai niitä sivuavia tutkimushankkeita.

Vuorineuvos Stig Gustavsonin johtama SHOK-johtoryhmä esittää tämän vuoden loppukevääseen mennessä ehdotuksensa toimintamallin kehittämiseksi.

SHOK-keskittymät ovat CLEEN Oy (energia ja ympäristö), FIMECC Oy (metalliteollisuus), FIBIC Oy (biotalouden osaamiskeskittymä), RYM Oy (rakennettu ympäristö), SalWe Oy (terveys ja hyvinvointi) ja TIVIT Oy (ICT ja digitaaliset palvelut).

Ramboll Management Consultingin kansainvälisen arvioitsijaryhmän englanninkielinen loppuraportti on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

www.shok.fi

Tekes ja Suomen Akatemia: SHOK-konsepti on kehittämiskelpoinen

Licence to SHOK? – External Evaluation of the Strategic Centres for Science, Technology and Innovation (pdf)

SHOK-arvioinnin avaintulokset ja kehittämissuositukset, englanninkielinen arvioitsijoiden esitys (pdf)

SHOK-arvioinnin julkistamistilaisuuden 12.2.2013 tallenne verkossa

Lisätiedot

ylijohtaja Petri Peltonen, TEM, p. 050 626 63
teollisuusneuvos Jaani Heinonen, TEM, p. 050 526 7223