Kalat kasvavat kuivalla maalla

Uudessakaupungissa kehitetään laitosta, joka tuottaa kaloja, kasveja ja uusiutuvaa energiaa – mutta ei lainkaan jätteitä. Sybimar Oy:n suljetun kierron laitos on viittä vaille valmis.

Kaikki alkoi kalanviljelystä. Rami Salminen vastasi isänsä omistamassa kalankasvattamossa kalojen perkaustoiminnasta, jossa jätteiden hävittäminen oli akuutti ongelma etenkin sen jälkeen, kun turkistarhojen kysyntä rehulle väheni. Rasvaisille perkuujätteille piti ideoida uusi käyttötarkoitus.

"Lähdimme ideoimaan biodieselin valmistusta. Ensimmäinen autotalliversio toimi hyvin, joten jatkoimme sen kehittämistä tuotantoon sopivaan mittakaavaan. Laitteita ei ollut valmiina, vaan ne piti kehittää itse", Salminen muistelee.

Perheyritys myytiin isommalle toimijalle ja Rami Salminen perusti biopolttoaineita ja niiden valmistuslaitteistoja valmistavat yritykset. Vuonna 2010 ne yhdistyivät Sybimar Oy:ksi, joka on laajentanut toimintaansa nyt myös kalankasvatukseen kiertovesialtaissa. Rakenteilla on myös kasvihuone, joka täydentää Sybimarin "suljetun kierron laitoksen".

Idea on täydellinen. Kalankasvattamossa kasvatetaan kirjolohta ja siikaa ympäri vuoden otollisissa olosuhteissa, jolloin ne kasvavat nopeammin kuin avovesialtaissa. Altaiden ravinteikas vesi käytetään kasvien kastelussa ja lannoituksessa tai kaasutuslaitoksen laimentajana. Kalojen perkuujätteistä valmistetaan ensin bioöljyä ja -dieseliä. Jäljelle jäävä proteiini mädätetään ja siitä valmistetaan biokaasua, jonka generaattori muuttaa lämmöksi ja sähköksi. Biokaasun poltossa syntyvä hiilidioksidi ohjataan kasvihuoneeseen.

Jätteitä ei synny, laitos tuottaa periaatteessa kaiken käyttämänsä energian eikä vesikiertoon tarvita kuin prosentin verran lisävettä.

Tekes jakaa riskiä

"Olemme kehittäneet konseptiamme pala palalta, yrityksen ja erehdyksen kautta. Pääosan työstä olemme tehneet itse, mutta mukana on ollut myös konsultteja ja laboratoriota", Salminen kertoo.

Sybimar on käyttänyt suljetun kierron konseptin kehittämiseen miljoonia euroja, mikä on paljon verrattuna yrityksen puolentoista miljoonan vuotuiseen liikevaihtoon. Kehitystyötä on tehty osittain Tekesin rahoituksella.

"Tekes on mukana kalalaitoksen ja kasvihuoneen tuotantojen optimoinnissa niin, että ne toimivat yhteen mahdollisimman hyvin. Rahoituksella on ollut tärkeä rooli, sillä Tekes jakaa hankkeen riskejä eri tavalla kuin muut rahoituslähteet."

Rami Salmisen mukaan Tekesin tuki on mahdollistanut sen, että Sybimar on voinut kehittää suljetun kierron laitosta riittävän nopeassa tahdissa ja se on päässyt yhteistyöhön useiden tutkimuslaitosten kanssa.

Kokemuksia pilottilaitoksesta

Kalakasvattamosta lähti ensimmäinen lasti kaloja asiakkaalle toukokuussa, biokaasulaitoksen testiajot ovat käynnissä ja kasvihuoneet valmistuvat syksyllä. Rami Salmisen mukaan pilottilaitos on valmis vuoden 2013 aikana.

"Teemme siellä tuotekehitystä ja testaamme kaikkien osa-alueiden toimintaa eri vuodenaikoina. Haluamme selvittää, millaisia etuja yhdistetyt prosessit tuovat todellisuudessa. Sen jälkeen lähdemme monistamaan ja markkinoimaan konseptiamme."

Sybimarissa uskotaan, että suljetun kierron konseptilla on kysyntää, sillä kiristyvä ympäristölupapolitiikka vähentää – ellei jopa lopeta – kalankasvatusta merialueilla. Kuivalla maalla tapahtuvassa laitoksessa kasvatusolosuhteet ovat optimaaliset ympäri vuoden ja päästöt ovat kontrollissa. Ja kaupan päälle saadaan uusiutuvaa energia ja hyötykasveja myyntiin.

"Tämä on ravinnepäästöjen ja hiilijalanjäljen osalta hyvin luonnonmukainen menetelmä."

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Rami Salminen
Sybimar Oy
rami.salminen(at)sybimar.fi
puh. 0440 122 095

Teksti: Jarno Forssell, Pohjoisranta Burson-Marsteller