Joustava ja ketterä Suomi menestyy

Tulevaisuusselontekoon etsittiin ennakoinnilla Suomelle uusia suuntia. Kokeilut nousivat tässä avainasemaan.

"Ennakointi on tärkeä keino, jotta voimme viedä asioita haluamaamme suuntaan, ei vain reagoida eteen tuleviin asioihin. Tulevaisuusselonteon ennakointityössä on tehty laajasti yhteistyötä, haettu ketteryyttä toimintaan ja joustavuutta asioihin reagoimiseen. Työllä on haettu sitä positiivista henkeä, jolla Suomi saadaan kestävän kasvun uralle. Kokeilut ovat tässä avainasemassa", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoi luovuttaessaan Tulevaisuusselonteon ennakointivaiheen tulokset valtiosihteeri Marja Rislakille.

Ennakointi toteutettiin Valtioneuvoston kanslian, Sitran, Suomen Akatemian ja Tekesin yhteistyönä.

"Suomesta voisi tulla kokeilujen pioneeri. Kokeilukulttuuriin kuuluu asioiden nopea käynnistäminen ja epäonnistumisten hyväksyminen. Kokeilut vaativat toimialojen ja toimijoiden yhteistyötä ja raja-aitojen ylittämistä", Soini sanoi.

Ennakoinnissa Suomelle etsittiin mahdollisuuksia erilaisten teemojen avulla. Teemat ovat hallinto mahdollistajana, kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus, tulevaisuuden työelämä, yritysten uudistuminen, uusi pohjoisen maantiede ja niukkuuden mahdollisuudet. Kutakin teemaa oli käsittelemässä laaja joukko asiantuntijoita ja kansalaisia.

Valtioneuvoston tiedote: Mistä kestävää kasvua ja hyvinvointia Suomelle vuonna 2030?

Ennakointiosio sivulla tulevaisuus.2030.fi
Julkistustilaisuuden webcasting www.2030.fi