Terve-SOS-palkinto onnistujalle

Lähetä hakemus 15.3. mennessä ja osallistu kilpailuun vuoden Terve-SOS-palkinnosta. Se on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahapalkinto tunnustuksena poikkeuksellisen onnistuneelle, esimerkilliselle tai valtakunnallisesti merkittävälle innovatiiviselle sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämis- tai kokeiluhankkeelle.

Palkittavan hankkeen pitää olla innovatiivinen, luova, toimiva, tuottava, vaikuttava ja hyödynnettävä sekä yleistettävissä. Terve-SOS-tapahtuman teemana on tänä vuonna "Kohti huomista – luovasti ja vastuullisesti". Teeman näkökulmasta palkintokriteereissä painotetaan myös esimerkiksi luovan johtamisen ja kehittämisen tapoja sekä hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja sitä, että sitä voidaan hyödyntää niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Palkittavat hankkeet päättää arviointiraadin esityksestä THL:n Sosiaali- ja terveyspalvelut -toimialan ylijohtaja. Rahapalkintojen lisäksi voidaan jakaa erityismainintoja.

Palkittu hanke saa oikeuden käyttää Terve-SOS-palkintotunnusta omilla verkkosivuillaan ja muussa materiaalissaan. Palkittujen hankkeiden hanketiedot tulee myös tallentaa Innokylän hankepankkiin.

Yhteystietoja, hakuohjeita sekä luettelo kymmenen vuoden aikana jaetuista palkinnoista

 

Norma Välimaa