Rahaa rahanarvoisille tutkimusideoille

Rajapinnat, monitieteisyyden aito toteuttaminen, totuttujen ajatusmallien tuuletus. Siinä osa haasteista, joita kohdattiin Tekesin innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelussa -ohjelman tutkimushaun määrittelyn pohdinnassa.

Kaikkiaan runsaan parin sadan tutkijan ja kehittäjän joukko kaipasi uusien hankkeiden pohjaksi muun muassa mittaristoja ja oman tieteenalan lähtökohtaa. Tekesissä puolestaan peräänkuulutetaan ravistelevia ja radikaaleja lähestymistapoja. Varsinkin, kun kyse on usein isoja ihmisjoukkoja koskettavista sosiaali- ja terveyspalveluista.

– Tarvitaan rohkeaa monitieteellistä ajattelua. Meillä on paljon jo valmiita tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia mutta ovatko ne riittävästi luoneet uudistuksia, joilla kyetään vastaamaan kasvavaan kysyntään, ja onko asiakas aidosti mukana, kysyy sosiaali- ja terveyspalveluohjelman päällikkö Mervi Pulkkanen.

Hän kuvaa ajattelutapojen eroavia näkökulmia kertomalla esimerkin asiakkaasta ja tämän arvoista.

– Sosiaali- ja terveyspalveluiden potentiaalinen asiakas on usein potilas, tämä on meille tuttua. Mutta osaammeko ajatella häntä kuluttajana? Tarvitsisimme uutta tietoa siihen, miten ja millaisia palveluita pitäisi tuottaa kuluttajanäkökulmasta, Pulkkanen sanoo.

Jos sosiaali- ja terveydenhuolto nähtäisiin kuluttajanmarkkinoina, tarvittaisiin Pulkkasen mukaan esimerkiksi käyttäytymistieteiden tarjoama ymmärrys kuluttajan käyttäytymisestä. Taloustieteellinen näkökulma siihen yhdistettynä voisi avata uusia näköaloja.

– Tarvitsemme uutta tietoa ja ymmärrystä siitä, miten ihminen muuttuu yhteiskunnallisten muutosten myötä ja miten se vaikuttaa yksilöllisiin valintoihin. Kuluttaja tekee valintojaan myös oman arvopohjansa perusteella. Jatkossa hänen tekemänsä valinnat koskevat yhä useammin sosiaali- ja terveyspalveluja, halusimme tai emme, Pulkkanen huomauttaa.

Tekesissä kysytäänkin nyt yhteispohdinnan perusteella, millaisia kumppanuusmalleja ja arvoverkkoja tämän päivän ja huomisen asiakas/potilas/kuluttajalle pitäisi rakentaa. Ketkä olisivat uudenlaisia toimijoita ja arvoverkkojen luojia? Millaisilla malleilla, palveluilla ja tuotteilla Suomesta voitaisiin mennä maailmanmarkkinoille? Mikä voisi olla ennaltaehkäisevän ja yksilöllisen sosiaali- ja terveydenhuollon merkitys ja rooli liiketoiminnassa?

– Tutkimus kiinnostaa tutkijoita. Mutta löytyykö yhteistyötahoiksi myös liikeyrityksiä, jotka saavat kumppanuudesta oikean lisäarvon. Voisiko näitä kohtaamisia löytyä esimerkiksi suomalaisista peliyrityksistä, Mervi Pulkkanen Tekesistä heittää.

 

Sanna Nuutila