Kiinalaisten terveys voi olla suomalaisyrittajan juttu

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluohjelman kautta osan rahoituksestaan saaneessa hankkeessa tarkasteltiin Kiinan kehittyviä hyvinvointimarkkinoita. Valtava maa tarjoaisi mahdollisuuksia myös suomalaisille terveydenhoitoalan yrityksille. Tällä hetkellä Kiinassa toimii jo ainakin yli kymmenen tämän alan suomalaista tahoa.

Kiinan hyvinvointimarkkinat kasvavat nopeasti ja myös Kiinan valtio investoi terveyden ylläpitoon. Yksityisten palveluntarjoajien mahdollisuudet kasvavat. Tämä voi koskea myös suomalaisia yrityksiä, jos ne pystyvät tarttumaan tilaisuuteen.

Suomalaisten yritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävän Finpron vientikeskuksen päällikkö Seppo Selkälä kertoo Pekingistä, että myös suomalaisia terveydenhoitoalan yrityksiä toimii jo maassa. Selkälä toteutti edellisen työnsä puitteissa Kiinan hyvinvointimarkkinoita tarkastelevan hankeraportin.

"On suomalaisia yrityksiä, jotka tekevät kartoituksen ja analyysin siitä, mihin suuntaan kannattaa kansainvälistyä. Joillekin toimialoille juuri Kiinan kasvavat markkinat voivat olla paras suunta", Selkälä toteaa.

Raportin mukaan etenkin yksityiset sairaalat ja terveyskeskukset tarjoavat Kiinan ulkopuolisille yrityksille hyvän kanavan myydä teknologiaa, tuotteita ja tietotaitoa. Huomioon täytyy kuitenkin ottaa muun muassa se, että Kiinan valtiollisten terveysviranomaisten päätöksentekokulttuuri voi tuntua monimutkaiselta ja aikaa vievältä. Yksityiset kumppanit toimivat Kiinassakin ketterämmin.

"Asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen Kiinaan vaatii työtä. Täällä on totuttu tekemään bisnestä tuttavien kanssa, joten parasta olisi päästä sille tasolle. Henkilöihin pitää tutustua syömisen, juomisen ja karaoken kautta", Pekingissä 11 vuotta toiminut Selkälä kuvaa.

Kontakteja messuilta ja matkoilta

Yhteydet Kiinaan syntyvät luontevasti erilaisten tapahtumien ja messujen kautta.
"Kiinan hyvinvointimarkkinoita tarkastelleen raportin yhteyteen järjestettiin kaksi tilaisuutta Suomessa. Luontevaa on sellaisten jälkeen toteuttaa kiinnostuneiden tahojen yhteismatka ja pyrkiä järjestämään potentiaalisia partnereita ja myös vierailuja Kiinassa jo toimiviin yrityksiin. Yleensä yrityksiä autetaan kädestä pitäen alkuun", Selkälä kertoo.

Kiinalaisten kansanterveyttä uhkaavat länsimaista tutut, vakavat väestötason sairaudet: diabetes, syövät sekä sydän- ja verisuonisairaudet. Kiinan parhaillaan menossa olevassa viisivuotissuunnitelmassa mainitaan neljä terveystavoitetta.

Niitä ovat lääketieteellisten palveluiden kehittäminen, potilaiden kustannustaakan keventäminen, yleisimpien väestötason sairauksien ehkäisy sekä julkisen terveydenhuollon hallinnollinen parantaminen.

Kiinan kansalliset tavoitteet ovat täsmälleen samoja, joihin Suomen sairausvakuutushistorian aikana on tähdätty. Suomalaisilla alan yrityksillä on siis jo aihepiiristä kokemusta, joskin Kiinan markkinoihin verrattuna lilliputtikoossa.

Teksti: Pirkko Määttälä

Raportti on luettavissa tästä (pdf).

 

Norma Välimaa