Karita Reijonsaaren väitös terveyden yhteisluonnin vaikutuksista elämäntapainterventiossa

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman johtoryhmän jäsen, tekniikan lisensiaatti Karita Reijonsaari väittelee 10.5.2013.

Väitöskirjassa "Co-Creating Health – Examining the Effects of Co-Creation in a Lifestyle Intervention Service Targeting Physical Activity" (suomeksi: Terveyden yhteisluonnin vaikutukset elämäntapainterventiossa) tarkasteltiin arvon yhteisluonnin (co-creation) vaikutuksia työpaikalla toteutetussa palvelussa, joka tähtää elämäntapojen muutokseen lisäämällä liikuntaa. Tutkitulla palvelulla ei ollut vaikutusta terveyskäyttäytymiseen, sairauspoissaoloihin tai tuottavuuteen työssä.

Reijonsaari arvioi suomalaisten terveyspalveluiden ja niihin liittyvien innovaatioiden tulevaisuuden näkymiä myös 14.5. ilmestyvässä Tekesin katsauksessa nimeltä Uskallus & innovaatiot, uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Lisätietoja

Väitösuutinen Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun verkkosivuilla

Tekesin julkaisut

 

Pia Mörk