Hyvinvointi on suuri taloudellinen mahdollisuus

Tekesin Minna Hendolin on luottavainen. Hän uskoo, että laaja oivallus terveyspalveluiden kehittämisen, tilaamisen ja tuottamisen merkityksestä koko Suomelle on aivan nurkan takana. Uusia, kutkuttavia mahdollisuuksiakin on jo löytymässä.

– Terveysala ei ole pelkkä kulu, vaikka edelleen niin tunnutaan usein ajateltavan. Tutkimus- ja kehitystoiminta on kuitenkin tuottanut tulosta ja yhä useammat alkavat nähdä mahdollisuuksia siinä, Hendolin sanoo.

Hän on Tekesin Elinvoimainen ihminen -painopisteen vastuujohtaja. Painopiste on yksi Tekesin kuudesta strategisesta alueesta, joissa suomalaisilla yrityksillä nähdään suuria kehitys- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Tekesin eri painopisteiden sisällä suunnitellaan ja koordinoidaan ohjelmia, kansainvälistä yhteistyötä ja strategista tutkimusta.

Elinvoimainen ihminen -painopisteen keskeiset teema-alueet liittyvät terveyden edistämiseen, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, työelämään, oppimiseen tai vapaa-ajan elämyksiin. Minna Hendolinin mukaan osaaminen lisääntyy ja liiketoimintatavat kehittyvät etenkin silloin, kun julkinen ja yksityinen puoli saadaan vielä nykyistä enemmän kehittämään asioita yhdessä.

– Jos tähän asti yhteistyö on ollut etupäässä suoria julkisia hankintoja, niin nyt pitäisi alkaa tehdä enemmän niin kutsuttuja innovatiivisia julkisia hankintoja. Niissä tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä yritysten ja julkisten palveluntarjoajien kesken, Hendolin kuvaa.

Tekesin ohjelmat ja aktivointihankkeet ovat ajankohtaisia, tietyille aihealueille suunnattuja rahoitus- ja asiantuntijapalvelujen kokonaisuuksia. Niissä yritykset ja julkiset tutkimusyksiköt voivat kehittää uutta osaamista, verkottua ja vaikuttaa alan kehitykseen.

Elinvoimainen ihminen -painopisteessä Hendolin näkee koko Suomeen vaikuttavia mahdollisuuksia.

– Hyvinvointisektorin kaikkien toimijoiden on syytä sukkuloida erilaisissa verkostoissa ja hakea niistä lisäarvoa. Tekijät ovat monitoimijoita useilla eri alueilla ja siitä löytyvät mahdollisuudet. Verkottuminen on nopea ja joustava, tämän päivän tapa toimia, Hendolin määrittelee.

Verkottumisen hän uskoo auttavan yhtä hyvin sosiaali- ja terveyspalveluiden perinteisiin it-ongelmiin kuin myös aivan uusien ratkaisujen luomiseen.

– Ongelmatkin ovat mahdollisuuksia. Eri toimijoita verkottamalla voidaan löytää sellaisia yhteistyön rajapintoja, joita ei ole aiemmin tultu ajatelleeksikaan.

Esimerkkinä Hendolin mainitsee biologisen tiedon hallinnan. Sillä tarkoitetaan biologisista lähteistä saatavan tiedon hallintaa, muokkausta ja analysointia tieto- ja viestintäteknologian keinoin.

Käyttömahdollisuuksia löytyy sekä biologian, lääketieteen että terveydenhuollon alalta. Entistä enemmän hyötyä voidaan saada myös elintarvike-, metsä- ja ympäristöalalla.

– Uskon, että biologisen tiedon hyödyntämisessä suomalaiset yritykset voisivat toimia edelläkävijöinä. Biologisen tiedon hallinnan mahdollisuudet ovat oikeasti hienot. Se on aika hurja, tulevaisuuden juttu, Minna Hendolin hehkuttaa.

 

Sanna Nuutila