Älykäs palvelulogiikka helpottaa

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman rahoittamana saatiin viime vuoden lopulla tutkitusti esiin se tieto, että muutos on mahdollinen, jos asenne on kohdallaan.

Älykkään palvelulogiikan hanke keskittyi vuosina 2010-2012 tutkimaan, miksi palvelut toimivat niin kuin toimivat. Lopputulos oli rohkaiseva: aina ei tarvita lisää aikaa, rahaa, ihmisiä tai tietojärjestelmiä. Moni asia voi alkaa toimia paremmin nykykäytäntöjä tarkkailemalla ja uutta asennetta etsimällä.

Älykään palvelulogiikan hankkeen toteuttivat Lappeenrannan ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat. Kahden vuoden aikana löydettiin ratkaisuja, joissa yhdistyivät ammattilaisten tarpeet ja osaaminen, asiakkaan päämäärät sekä organisaation johdon pitemmän aikavälin tavoitteet ja valinnat.

Hanketta johtanut professori Janne Huiskonen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta toteaa, että hyvinvointipalveluissa käytetään palveluhenkisyyttä korostavaa terminologiaviidakkoa, mutta palveluhenkisyys ei aina näy asiakkaalle saakka: hoitopolut ovat välillä hyvinkin mutkikkaita. Hankkeessa keskityttiin esimerkkien voimalla siihen, mitä voidaan tehdä paremmin totutuista rajoitteista huolimatta.

– Hoito- ja hoiva-alalla ei ehkä vielä ole tunnistettu sitä, että työprosessien kehittäminen on eri asia kuin itse ammattimainen hoitotyö. Prosessien kehittäminen koetaan helposti uhkana oman työn kannalta.
Näin ei kuitenkaan Huiskosen mukaan ole.

– Ammattityö ja prosessiosaaminen pitää osata erottaa kehittämistyössä. Kehittäjän pitää tarkastella asioita palveluprosessien kokonaisuuden näkökulmasta, ei hoitoalan – tai muunkaan alan – työn ammatillisesta näkökulmasta. Teollisuudessa tämä ajattelutapa on omaksuttu hyvin, Huiskonen vertaa.

Hänen mukaansa työn tekijöillä on kyllä vastaanottokykyä prosessien tarkasteluun ja kehittämiseen, kun asiat tuodaan esiin oikealla tavalla. Kaksivuotinen tutkimushanke oli Huiskosen mukaan siinä erinomainen työväline.

– Hankkeissa on pidempi jänne kuin vaikkapa yksittäisissä konsulttiprojekteissa. Käytäntöjä voidaan tuoda rauhallisemmin työyhteisöön, jossa osaaminen kuitenkin on valmiina, Huiskonen kuvaa.

Teksti: Pirkko Määttälä

 

Norma Välimaa