InnOta-hankkeen urakkakilpailu käynnistyy

Senaatti-kiinteistöt on julkistanut hankintailmoituksen Otaniemeen rakennettavan puurakenteisen toimitalon urakoinnista. Tilat tulevat Finnveran, Finpron, Tekesin ja Geologian tutkimuskeskus GTK:n käyttöön.

Urakoitavan toimitalon uudis- ja korjausrakentamisen ohjelma-ala on noin 10 000 neliötä. Toimitalo palvelee käyttäjien tarpeita monipuolisesti ja mahdollistaa uuden, entistä asiakasläheisemmän työnteon tavat.

Hankkeen urakkamuotona on Senaatti-kiinteistöjen kärkihankemallin mukainen yhteistyömuotoinen urakka, jossa yhdistyvät projektinjohtourakan, allianssimuotoisen urakan ja kiinteähintaisen urakan vahvuudet. Urakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana ja kaikki muut hankkeen urakoitsijat ovat pääurakoitsijan aliurakoitsijoita.

Osallistumishakemukset 23.8.2013 mennessä

Osallistumishakemukset nyt julkistettuun urakkakilpailuun tulee toimittaa Senaatti-kiinteistöille 23.8.2013 mennessä. Neuvottelumenettelyyn valitaan kolme urakoitsijaa, joille lähetetään neuvottelujen jälkeen lopullinen urakkatarjouspyyntö 25.10.2013 mennessä.

Hankkeesta on käynnissä julkisen hankintamenettelyn mukainen suunnittelukilpailu, joka päättyy marraskuun lopussa. Tuleva urakoitsija kytketään hankkeeseen mukaan jo suunnittelukilpailun aikana siten, että urakoitsijan edustaja osallistuu suunnittelukilpailun ehdotusten arviointiin. Urakoitsijan toimeksianto alkaa joulukuussa 2013.

Alustavan toteutusaikataulun mukaan InnOtan rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2014 ja valmiit tilat luovutetaan käyttäjille syksyllä 2016.

InnOta-rakennushanke
• Korjaus- ja uudisrakentamista noin 10 000 ohm2, puurakenteinen uudisosa
• Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt
• Rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
• Tilojen pääkäyttäjät: Finpro, Finnvera, Tekes ja GTK
• Rakentaminen alkaa syksyllä 2014, valmis syksyllä 2016
• Työtilat noin 600 työntekijälle
• Hankkeeseen liittyy useita innovatiivisia tavoitteita liittyen puurakentamiseen, työympäristöön, ympäristöön, energiaan, elinkaaritehokkuuteen ja kestävään kehitykseen

Lisätietoja

Senaatti-kiinteistöt
rakennuttajapäällikkö Jonni Laitto
Puh. 0205 811 752
jonni.laitto(at)senaatti.fi

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
rakennuttajakonsultti Harri Ilomäki
Puh. 0207 911 684
harri.ilomaki(at)ains.fi

Linkki hankintailmoitukseen: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2013-016901/