INKA-ohjelmaan seitsemän kumppania

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti 3.10.2013 seitsemästä kaupunkiseudusta Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan.

Ohjelmaan on aiemmin kesäkuussa valittu viisi kansallista teemaa ja niiden vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Nyt näihin teemoihin valittiin kumppaneiksi seitsemän muuta kaupunkiseutua (vastuukaupunki ensimmäinen, kumppanit seuraavina):

  • Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki
  • Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, Lappeenranta ja Pori
  • Tulevaisuuden terveys: Oulu, Kuopio, Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku
  • Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, Pääkaupunkiseutu ja Turku
  • Kyberturvallisuus: Jyväskylä

Kyberturvallisuuden teemaan ei valittu muita kaupunkiseutuja kumppaneiksi.

- Vaikka nyt tehtiin virallinen valinta INKA-ohjelman kumppanuuskaupungeista, niin itse asiassa kaupungit ovat jo oma-aloitteisesti käyneet keskinäistä suunnittelua tulevasta ohjelmasta. Alueilla rakennettavat konkreettiset hankkeet ovat tärkeitä koko ohjelman onnistumiselle, koska kiristyvässä rahoitustilanteessa laadun vaaliminen on tehokkain tapa saada uudistuksia aikaan suomalaisessa elinkeinoelämässä, kertoo elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

INKA-ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen.

INKA-ohjelmien valtion rahoitus on vuosittain yhteensä 10 miljoonaa euroa ja kaupunkiseutujen osuus vastaavasti 10 miljoonaa euroa. Lisäksi ohjelman toteuttamiseen varataan EU:n rakennerahastojen varoja. Ohjelman teemat ja kaupunkiseudut tarkistetaan vuonna 2017. INKA on voimassa vuodet 2014 - 2020. Ohjelmasta vastaa Tekes.

Lisätietoja:
ohjelmapäällikkö Reijo Munther, reijo.munther(at)tekes.fi, 02950 55827