Ihmisen varaosista vientituote

Professori György K.B. Sándor uskoo, että kudosteknologiasta voidaan kehittää uusi, maailmanlaajuinen vientituote.

FiDiPro (The Finland Distinguished Professor Programme) on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, jonka avulla ulkomaiset tai pitkään ulkomailla toimineet suomalaiset huippututkijat voivat työskennellä Suomessa määräajan. Yksi tähän ohjelmaan osallistuneista tutkijoista on kanadalainen professori György K.B. Sándor, joka on erikoistunut suu- ja leukakirurgiaan. Hänen tutkimusalaansa ovat luun uudelleenmuodostuminen, ylipainehappihoito, kudosteknologia ja kantasolut.

Sándor työskentelee BioMediTech-tutkimusyksikössä, joka on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen, biolääketiedettä ja teknologiaa yhdistävä innovaatiokeskittymä.

Monistaminen mahdollista

Tutkimustyön tuloksena tuotetaan luuta ja rustoa kudosteknologian avulla sekä optimoidaan kudosperäisten kantasolujen käyttöä. Luukudosta voi puuttua kehosta jo alun alkaenkin, tietynlaisen kehityshäiriön takia, mutta myös onnettomuuksien ja erilaisten tulehdusten aiheuttamina. Tyypillisiä ovat myös leikkaukset, joissa joudutaan vaikeiden kasvaimien ohella poistamaan myös luukudosta.

Kudosteknologian avulla on mahdollista tehdä ihmisille räätälöityjä eläviä varaosia. Jos menetelmä onnistutaan ottamaan laajempaan käyttöön, saattaa se nousta kolmanneksi hoitomuodoksi perinteisten kirurgian ja lääkehoidon rinnalle.

"Kudosperäiset kantasolut voidaan ottaa hoidettavalta potilaalta, jolloin ne eivät aiheuta hylkimisreaktioita. Ihmisalkioperäisissä kantasoluissa on puolestaan kudosperäisiä kantasoluja suurempi erilaistumismahdollisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia elimistön solutyyppejä on mahdollista hyödyntää", Sándor kertoo.

Onnistumiset rohkaisevat

Sándorin mukaan Suomi on edelläkävijä luukudosteknologian kehittämisessä.

"Tällä hetkellä alan osaaminen on keskittynyt Suomeen, mutta sitä kohtaan on osoitettu myös maailmanlaajuista kiinnostusta myös muista lääketieteellisesti kehittyneistä maista."

Lähitulevaisuudessa on mahdollista, että isompi määrä hoitoa tarvitsevia potilaita voi matkustaa Suomeen hoitoa saamaan. Sándor uskoo, että hoitomuotojen kehittyessä osaamista voidaan viedä myös ulkomaille laajempaa hyödyntämistä varten.

"Olemme todistaneet kudosteknologian toimivuuden jo yli 20 kliinisesti onnistuneen operaation voimin", hän toteaa.

Sándorin mielestä Tampereen tutkimusyhteisö on ollut toimivuudessaan täysin ainutlaatuinen. Se vaikutti keskeisesti myös siihen, että kudosteknologiaan erikoistunut professori päätti jäädä jatkamaan tutkimustyötä Suomeen FiDiPro-projektin jälkeen.

"Biomeditechissä on aivan erityinen keskittymä alan tutkijoita ja osaamista. Pirkanmaan alueella on myös toimiva yhteistyö tutkimuksen, teollisuuden ja hallinnon kesken. Se tekee päätöksenteosta tehokasta, mikä edistää osaltaan myös uusien innovaatioiden syntymistä", hän sanoo.

"Myös yhteistyö kollegoiden kanssa sujuu hienossa hengessä. Sen voikin sanoa olleen ratkaiseva tekijä sille, miksi lopulta päätin jäädä Suomeen. Jokainen päivä on kuin uusi seikkailu."

www.fidipro.fi

Aiemmat uutiset Ihmisen varaosat -projektista:

Ihmisen varaosat -projektille jatkorahoitus 23.11.2012

Tekes rahoittaa ihmisen varaosia 10 miljoonalla eurolla 28.6.2011

Teksti: Pekka Säilä
Kuva: Markus Sommers