Työkaluja innovatiivisiin hankintoihin

Viisi osaamiskeskusta kehitti yhdessä menetelmän, jolla tunnistaa edelläkävijäratkaisu ja parantaa edellytyksiä sen hankkimiseen. Työkalut ovat nyt vapaasti käytettävissä.

Edelläkävijämarkkinoilla nopeutetaan uusien tuotteiden ja palvelujen kaupallistumista luomalla yrityksille motivaatio ja edellytykset tuoda markkinoille innovatiivisia ratkaisuja.

Julkisilla ja yksityisillä hankinnoilla on edelläkävijämarkkinoiden luomisessa merkittävä rooli. Julkisten hankintojen vuosittainen määrä on Suomessa noin 22,5 miljardia euroa, mikä vastaa noin 15 % osuutta bruttokansantuotteesta.

Edelläkävijäratkaisujen hankinnan helpottamiseksi Osaamiskeskusten tuloksilla edelläkävijämarkkinoille -projektissa on kehitetty arviointimenetelmä. Menetelmän avulla etsitään ratkaisuja, joilla on mahdollisuuksia täysin uusien markkinoiden ja liiketoiminnan synnyttämiseen. Lisäksi työkalulla arvioidaan niin hankkijaorganisaation kuin hankintaprosessin soveltuvuutta edelläkävijäratkaisun hankintaan.

Edelläkävijäratkaisun hankinnan työkalut löydät osoitteesta: www.miktech.fi/media/julkaisut

Työkalut on luotu viiden Osaamiskeskuksen ja Gaia Consulting Oy:n yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuvat Mikkelin seudun, Kokkolan seudun, Kainuun, Kaakkois-Suomen ja Varkauden Osaamiskeskukset ja sen rahoittavat TEM/Etelä-Savon maakuntaliitto sekä osaamiskeskusten edustamat kaupungit.

Lisätiedot:

Juha Kauppinen, kehitysjohtaja, Miktech Oy, 0440 361 616, juha.kauppinen@miktech.fi