Tarjoamis- ja ostamisosaamisen edellytysten kehittäminen julkisissa hankinnoissa -työpaja