Sähköiset kuntapalvelut kääntävät totutut tavat ylösalaisin

Arkea helpottavat digitaaliset kuntapalvelujen voittajaratkaisut helpottavat elämää ja vapauttavat kunnille lisää resursseja oikeaan työhön.

Mikkelin kaupungissa käännettiin totutut hankintatavat ylösalaisin. Valtakunnallisen kilpailun avulla etsittiin arkea helpottavia digitaalisia ratkaisuja. Valmiiden tarjouspyyntöjen sijaan ehdotusvalta siirrettiin kansalaisille ja yrityksille, jotka saivat esittää ratkaisuja näkemiinsä epäkohtiin ja ongelmiin.

Tuloksena oli 75 korkeatasoista ehdotusta suurilta ja pieniltä yrityksiltä sekä yksitoista elämää helpottavaa ideaa kuntalaisilta ympäri Suomen.

”Osa esitetyistä ratkaisuista oli isoja, jotka vaativat koko tietojärjestelmän ja palveluarkkitehtuurin uudistamista. Osa ehdotuksista on pieniä, jotka eivät vaadi isoja muutoksia ja voidaan ottaa heti käyttöön. Osalla oli jo täysin valmiita palveluja, osalla isoa tuotekehitystyötä vaativia. Monessa ehdotuksessa julkisen ja yksityisen palveluntuotannon raja hämärtyy ja palvelut laajenevat aivan uusille alueille. Juuri tällaista kirjoa ja uutta ajattelua haimmekin ”, kertoo Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuitunen.

Helppoutta, lisää aikaa ja konkreettisia työkaluja

Kun kuntalaiset ja yritykset pääsivät kertomaan ehdotuksensa, kuntapalvelujen tarjonta kääntyi jos ei ihan ylösalaisin niin ainakin uuteen suuntaan.  Koko perheen palvelut sai hoidettua kätevästi yhdellä kertaa yhdestä paikasta ilman matkustamista ja erillisten paperilappusten täyttämistä. Kuntalaisille jäi enemmän aikaa elämään ja harrastamiseen.  Kuntapalvelujen toimialarajat katosivat näkymättömiin. Kuntatyöntekijälle jäi enemmän aikaa oikean työn tekemiseen, kun työt ja raportoinnit sai hoidettua keskitetysti omalta päätelaitteelta. 

Voittajaratkaisut paransivat ikäihmisten elämän laatua sekä päiväkotien ja koulujen toimintaa, helpottivat kuntalaisten tiedonsaantia, asiointia, osallistumista ja vaikuttamista. Työ kunnissa järkiperäistyi ja virtaviivaistui. Samalla kunnasta tuli ekologisempi ja parempi paikka elää. Olisiko sähköisissä palveluissa ratkaisu kuntatalouden niukkuuteen ja pieneneviin henkilöstöresursseihin?

Sähköistäminen haastaa kuntien toimintatavat remonttiin

Julkisten hankintojen arvo Suomessa on 35 mrd euroa, viidesosa Suomen kansantuotteesta. Keskikokoisessa kunnassakin hankinnat ovat satoja miljoonia euroja vuodessa. ”Suomessa on rahaa uusien ratkaisujen kehittämiseen, se on vain kohdennettava oikeisiin asioihin ja uskallettava kokeilla rohkeasti uutta. Palvelujen sähköistämisellä saadaan konkreettista säästöä ja hyötyä. Tanskassa, jossa kuntapalvelut on sähköistetty, sähköisen palvelun kustannukset ovat vain alle neljä prosenttia henkilökohtaisen palvelun kustannuksista ja kuntalaiset ovat tyytyväisiä”, kertoo Kuitunen.

Tällä hetkellä kuntien hankintatavat eivät suosi uudistumista. Ylivarovaiset ja uusia ratkaisuja vieroksuvat kunnat saattavat pahimmillaan estää monien palveluyritysten kehittymistä. VTT:n tutkimuksen mukaan suurin pullonkaula on vuorovaikutuksen ja viestinnän puute kunnan ja yritysten välillä.

”Tähän halusimme Mikkelissä muutosta etsimällä uusia ajatuksia ja ratkaisuja kaikille avoimen kilpailun ja yhteistyön kautta. Kunnat tarvitsevat kipeästi kaiken mahdollisen asiantuntemuksen ja osaamisen uudistumiseensa. Yrityksillä on paljon osaamista, jolle kunnilla on käyttöä. Samalla yritykset saavat uutta merkittävää liiketoimintaa ja ihmiset uutta työtä”, jatkaa Soile Kuitunen.

Kunnilta edellytetään ennen kaikkea kykyä määritellä tarve ja ongelma, johon haetaan ratkaisua. Yhtä tärkeää on vaatia näyttöjä siitä, että tarjotusta palvelusta on todellista hyötyä.  Kuitunen peräänkuuluttaa yrityksiltä kykyä hahmottaa kunnan kokonaisuus ja halua käyttää aikaa uudenlaiseen vuoropuheluun. Kuntalaisten, yritysten, kunnan virkamiesten ja päättäjien tiivis yhteistyö ja avoin keskustelu ovat entistä tärkeämpiä. Tähän voittajaratkaisut jo tarjosivat sopivia digitaalisia työkaluja.

Tekes on rahoittanut Mikkeli - Smart City 2020 -hanketta.

Palkittavat ehdotukset ja ratkaisut

Kansalaissarjassa Innovatiiviset ideat palkittiin: Digitaalinen neuvolakortti (Perttu Ahvenainen, Mikkeli), MUNSUN –digitaalinen palvelu eli mitä tarjottavaa minulla on (Tiina Hokkanen, Helsinki), Tapahtumapylväs ja Mikkeliblogi ( Farah Muhammed, Mikkeli)

Organisaatiosarjassa Tuottavat ratkaisut palkittiin: Daisy päivähoitojärjestelmä (WOM, Oulu), ePortfolio (Marski data, Mikkeli), Harava-kyselypalvelu (Dimenteq Oy, Salo), Palautepalvelu (Observis Oy, Mikkeli), Palvelunohjaus (CGI Suomi Oy, Helsinki), Perhekohtainen ohjausjärjestelmä (Solutions Oy ja Ciegus Digital Health, Tuusula), Pieni piiri kuvapuhelupalvelut (Pieni Piiri Oy, Helsinki), Vapaat ajat (At Care Oy, Helsinki), Verkkopohjainen osallisuutta tukeva sovellus (Owal Group Oy, Helsinki), 3 D CallCenter konsepti (MPY, Mikkeli), 3D-Kaupunkiportaali (SVSinnovations Oy, Tampere)

Lisätietoja: Mikkelin kaupunki, kehitysjohtaja Soile Kuitunen, +358 44 7942010, soile.kuitunen@mikkeli.fi

Kooste kaikista saaduista ehdotuksista on ladattavissa osoitteesta  http://www.mikkeli.fi/uutinen/digi-innovaatiot-palkittiin

Parempi päivä piltille, Daisy-päivähoitojärjestelmästä aiemmin julkaistu uutinen.

Lähde: Mikkelin kaupungin tiedote