Rakennuslehti: Järvenpään terveystaloa suunnitellaan virtuaalisesti

Järvenpään uuden terveystalon suunnittelua koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu 30. lokakuuta. Kilpailutuksessa valittuun suunnitteluryhmään kuuluvat A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Suunnittelupalvelut kattavat arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelun. Terveystalo valmistuu suunnitelmien mukaan vuoden 2016 lopussa.

Suunnittelussa merkittävää osaa näyttelee virtuaalisuunnittelu. Virtuaalisuudessa eri suunnittelualojen ratkaisut visualisoidaan käyttäjille tietomallein ja haetaan vuorovaikutteisuutta osallistamalla heidät palautteen saamiseksi. Suunnittelun työkaluna käytetään Valo-virtuaalisuunnittelumenetelmää, jota UKI Arkkitehdit on kehittänyt jo seitsemän vuotta. Tekesin Tila-ohjelma on rahoittanut menetelmän kehittämistä.

”Menetelmän avulla tilat voidaan rakentaa virtuaalisesti luonnollisessa koossaan ennen kuin niitä aletaan rakentaa oikeasti. Näin eri käyttäjäryhmät voivat tutustua tiloihin kävelemällä tai vaikka koetyöskentelemällä niissä suunnittelijoiden johdolla. Ennen kuin yhtään kiveä on muurattu paikoilleen oikeaan rakennukseen, voimme myös nähdä tulevat tarpeet tai suunnittelun puutteet”, UKI Arkkitehtien toimitusjohtaja Mikko Heikkinen sanoo.

Hanke kilpailutettiin uudelleen

Järvenpään terveystalon rakennushankkeen käynnistyminen on venynyt, sillä hankinta jouduttiin kilpailuttamaan uudelleen hankintapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta.

Myöhemmin Järvenpään kaupungin omistaman Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon hallitus päätti kilpailuttaa hankkeen uudelleen eri hankintamallilla. Siinä suunnittelu erotettiin omaksi kokonaisuudekseen ja rakentaminen kilpailutetaan valmiiden suunnitelmien pohjalta.

Nyt tehdyn suunnitteluryhmän valinnan perusteena oli löytää kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja, jonka tiimillä on parhaat edellytykset toteuttaa terveystalon suunnittelu vuorovaikutteisesti käyttäjät huomioiden ja virtuaalisesti tietomalleja hyödyntäen.

Kilpailutuksen loppusuoralle valittiin neljä peruskriteerit ja tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset täyttävää suunnitteluryhmää. Lopullinen arviointi perustui pisteytykseen, jossa laadun osuus oli 70 prosenttia ja hinnan osuus 30 prosenttia. Laadun arvioinnissa painotettiin erityisesti toimintamallin ja kattavan työsuunnitelman esittämistä sekä vuorovaikutteisen ja käyttäjälähtöisen suunnittelun osaamista. Arvioinnissa painottuivat myös projektijohtamisen taidot, laadunvarmistus, kustannusohjaus, suunnitteluehdotusten analysoinnit, muun muassa energia-analyysit sekä kokemus aiemmista terveysalan tietomallinnetuista hankkeista.

Järvenpään Virma-hanke (Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen malli) liittyy myös Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman rahoittamaan projektiin, jonka tavoitteena on kehittää uusi kansallinen malli julkisiin rakennushankintoihin.

Koko uutinen on julkaistu Rakennuslehden sivuilla