Marraskuun Huippuostaja: HS-Veden toimitusjohtaja Timo Heinonen

Timo Heinosen haastattelu avaa sarjan, jossa kerromme eri alojen vaikuttajista, jotka ovat toiminnallaan edistäneet hankintojen kehittämistä.

Maankuoremme alla tikittää aikapommi: vesihuoltoverkostomme rappeutuu. Jotain on tehtävä. Vesihuoltoverkosto kun on infrastruktuuri, joka vaikuttaa ihan jokaisen meidän elämään. Kantahämäläisen HS-Veden toimitusjohtaja Timo Heinonen kumppaneineen on tarttunut tuumasta toimeen. Ratkaisua haetaan uudenlaisesta hankinnasta, jossa lähtökohtana on tarve laajasti ymmärrettynä, ei siis tarkkaan määritelty tuote tai palvelu. Uudenlaisen hankinnan toteuttamisen edelläkävijä Heinonen valittiin marraskuun Huippuostajaksi ja hän vastasi uudenlaiseen hankintaan liittyviin kysymyksiin.

Millaisen uudenlaisen hankinnan parissa te teette töitä?

- Nyt vesihuoltolaitosten saneerauskäytäntö on se, että vesihuoltoverkostoa kunnostetaan sieltä täältä kadunpätkä kerrallaan. Tämä ei ole järkevää, mutta vesihuoltolaitoksilla on rajalliset resurssit.  Nykyisellä toimintamallilla emme pysty tehostamaan saneeraustyötä, vaan rappeutuminen kiihtyy entisestään. On keksittävä keino nopeuttaa kunnostusta. Haemme ratkaisua yksityissektorilta ja heidän vahvan osaamisensa hyödyntämisestä. Ulkoistamalla laajempia ja pidempikestoisia uusimis- ja saneeraustöitä saamme aikaan tuloksia nopeammin. Uudenlainen hankintamme koskee siis laadukasta ja tehokasta vesihuoltoverkoston uusimis- ja saneeraustyötä.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

- Loppukäyttäjä on sen ytimessä. Veden käyttäjien arjen pitää olla mahdollisimman sujuvaa ja veden laatukriteerit ovat tiukat. Tähtäämme siihen, että saneeraustyöt vaikuttavat mahdollisimman vähän ihmisten arkeen. Kun alueita saneerataan systemaattisesti yksi kerrallaan, tämä toteutuu.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

- Valtavia! Käytännössä luomme uutta markkinaa: tarve saneeraustyötä tekevien yritysten palveluille on ilmeinen ja tässä tapauksessa rahoitus hoidetaan selkeästi. Lainsäädännölliset velvoitteet lisäävät tulevaisuudessa meidän tarpeita entisestään. Kun saneerattavien alueiden koko kasvaa, yrityksille on helppo osoittaa tarjoamamme mahdollisuus.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta ihan uudella tavalla?

- Vesihuoltolaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä, sillä alueellisina toimijoina emme kilpaile keskenämme. Yhdessä pohdimme ratkaisuja, sillä tunnemme toimialamme. Toki alan asiantuntijat ovat tärkeitä kumppaneita. Lisäksi olemme paneutuneet tanskalaiseen tapaan toteuttaa hankintoja uudella tavalla. He ovat siinä jo pitkällä, sillä he ovat luoneet toimivia kumppanuusmalleja erilaisten laitosten ja yritysten välille ratkaisemaan samankaltaisia ongelmia kuin meillä on. Salapoliisin työtähän tämä on ja itse pitää olla aktiivinen.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

- Suosittelen nollalähestymistapaa: on vain tavoite. Resurssipuutetta tai taloudellisia rajoitteita ei ole: miten ratkaisisin ongelman, jos mikään ei rajoittaisi minua, vaan kaikki on mahdollista? Kyllä ne rajoitteet ehtii ottaa myöhemmin huomioon. Pitää kyetä pelkistämään ja yksinkertaistamaan monimutkaisia asioita. Ei saa tuudittautua siihen, että asiat paranevat itsestään. Niin ei käy, vaan vain toimimalla voi parantaa asioita.

Timo Heinosen ja kumppaneiden uudenlaisessa hankinnassa voimansa yhdistävät HS-Veden lisäksi Jyväskylän Energia, Kouvolan Vesihuoltolaitos, Kymen Vesi Oy, Porvoon Vesihuoltolaitos, Riihimäen Vesihuoltolaitos ja WSP Finland. Uudenlaisen hankintakokonaisuuden rahoituksessa on mukana myös Tekesin Huippuostajat-ohjelma.

Haastattelu: Anna Inget / Ellun Kanat