Kaupungit kaipaavat hankintoihinsa sparrausta ja hyviä esimerkkejä

Tekesin Huippuostajat ja INKA –ohjelmat pureutuivat julkisten hankintojen kehittämiseen 9.12. pidetyssä työpajassa. Paikalla oli parikymmentä suurimpien kaupunkien hankinnoista vastaavaa henkilöä.

Työpajassa keskusteltiin hankintojen haasteista ja työkaluista joilla haasteisiin voidaan tuoda ratkaisuja. Työpajan tuloksena syntyi INKA-ohjelman teemoihin liittyviä ideoita tuleville strategisesti tärkeille hankinnoille. Tavoitteista siirryttiin askel kohti hankintojen suunnittelua ja toteutusta kun osallistuja arvioivat hankintojen vaikuttavuutta.

Kaupungit esittelivät meneillään olevia ja tulevia hankintoja, joissa asioita oli ajateltu uudella tavalla. Jyväskylän case oli Kankaan alue, minne haetaan monipuolisia palveluasumisen ratkaisuja. Palveluasumisen Living Lab –ympäristössä tarjotaan monipuolisia matalan kynnyksen palveluja ja erilaista tutkimustekniikkaa integroidaan osaksi rakennuksia ja niiden kiinteistötekniikkaa.

-  Tavoitteena on kehittää ja tutkia hoitotyötä ja toisaalta edesauttaa senioreiden pysymistä mahdollisimman pitkään itsenäisinä ja siten poissa tehostetun palveluasumisen piiristä, kertoo Jyväskylä hankintajohtaja Marjo Laine.

Tekes on aiemmin rahoittanut Kankaan alueen uudenlaisen hallintomallin kehittämistä asumisen ja työskentelyn tukipalveluihin. Hanke on osa Jyväskylän merkittävintä aluekehityshanketta, jossa entisen paperitehtaan alueelle luodaan uudenlaista kaupunkiympäristöä.

INKA-ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Innovatiiviset hankinnat on osa INKA-ohjelman toteutusta. Uudenlaisilla hankinnoilla tuetaan innovaatiokeskittymien syntymistä.

Ohjelmaan on valittu viisi teemaa ja niille vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Näihin teemoihin on valittu kumppaneiksi seitsemän muuta kaupunkiseutua (vastuukaupunki ensin, kumppanit seuraavina):

  • Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki
  • Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, Lappeenranta ja Pori
  • Tulevaisuuden terveys: Oulu, Kuopio, Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku
  • Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, Pääkaupunkiseutu ja Turku
  • Kyberturvallisuus: Jyväskylä

Huippuostajat-ohjelman avulla luodaan markkinoita suomalaisten pk-yritysten uusille tuotteille ja palveluille. Ohjelmalla halutaan auttaa julkista ja yksityistä sektoria näkemään hankintojen merkityksen toiminnan ja palvelujen kehittämiselle sekä nostamaan hankintaosaamisensa uudelle tasolle.

-  Suomessa tehdään julkisia hankintoja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Hankinnoissa on mahdollisuus koko Suomelle. Ostamalla viisaasti voidaan ratkaista paitsi yhteiskunnallisesti merkittäviä ongelmia, myös luoda markkinoita suomalaisten kasvuyritysten innovaatioille, summaa Huippuostajat-ohjelman päällikkö Sampsa Nissinen.

Lisätietoja:
Huippuostajat-ohjelman päällikkö Sampsa Nissinen, puh. 02950 55687, sampsa.nissinen(at)tekes.fi
INKA-ohjelman päällikkö Reijo Munther, puh. 02950 55827, reijo.munther(at)tekes.fi
Jyväskylän hankintajohtaja Marjo Laine, puh. , marjo.laine(at)jkl.fi