Joulukuun Huippuostaja: Pudasjärven kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila

Ensin rakennettiin maailman suurin hirsinen päiväkoti. Nyt vuorossa on maailman suurin hirsinen koulukeskus. Pudasjärven kaupunki on ottanut käyttöön järeät aseet taistelussa sisäilmaongelmia ja julkisten rakennustensa verrattain lyhyttä käyttöikää vastaan. Jatkuvan saneerauksen sijaan rakennetaan uudet rakennukset hirrestä, jota ei ole totuttu käyttämään suurten julkisten rakennusten rakennusmateriaalina. Nyt tehdään pitkäikäiset, monikäyttöiset, terveet ja ekologiset rakennukset, joissa ihmisten on hyvä olla. Tämän uudenlaisen hankinnan vetäjä Pudasjärven kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila valittiin joulukuun Huippuostajaksi ja hän vastasi uudenlaiseen hankintaan liittyviin kysymyksiin.

Millaisen uudenlaisen hankinnan parissa te teette töitä?

- Meillä on kaksi isoa ongelmaa: kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa ihmiset kärsivät kovasti huonosta sisäilmasta. Lisäksi kaupunkimme rakennusten kunto on huono, eikä perinteinen saneeraus kohenna sitä riittävästi. Haimme ratkaisua näihin ongelmiin modernista hirsirakentamisesta, joka on uusissa tutkimuksissa todettu ekologiseksi ja kestäväksi tavaksi rakentaa. Alueellamme hirsirakennusteollisuus on vielä voimissaan ja halusimme omalla hankinnallamme edistää alueellisen elinkeinomme hyvinvointia. Uudenlainen hankintamme koskee siis julkiseen käyttöön tarkoitettuja hirsirakennuksia. Emme määrittele, miten se tehdään, vaan se on tarjoajien tehtävä. Hankimme siis kokonaispakettia suunnittelusta toteutukseen.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

- Haluamme, että kuntalaiset päiväkodeissa ja kouluissa viettävät päivänsä terveessä ja tunnelmallisessa ympäristössä. Miksi olemme hävittäneet puun julkisista rakennuksista ja korvanneet sen muovilla ja betonilla? Vaikka tiedämme, että puu hehkuu lämpöä ja kotoisuutta eli se tuottaa hyvää oloa. Toki siitä, että rakennamme nykyistä pitkäikäisempiä ja kestävämpiä rakennuksia, hyötyy koko kaupunki. Kun saneeraustarpeita ei ole entiseen malliin, koko kaupunki säästää.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

- Toimimme uudenlaisena referenssinä suomalaiselle hirsirakennusteollisuudelle: vastaavaa ei ole tehty. Näytämme esimerkkiä myös muille kunnille ja yksityiselle sektorille: hyödynnetään suomalaista osaamista ja luonnonvaroja tehokkaalla ja kestävällä tavalla. Potentiaalia on kyllä! Luomme siis mahdollisuuksia hirsiteollisuudelle, sillä hirrestä tehdyistä julkisista rakennuksistahan voi tulla vaikkapa menestyvä vientituote.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta ihan uudella tavalla?

- Lähtökohtamme koko projektiin on ollut tutkimus, jossa olemme olleet mukana. Rakentamisen asiantuntijoilla ja hirsirakennusteollisuudella on merkittävä rooli, sillä he tuntevat tarjoamansa ratkaisut. Iso apu on ollut myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, joka on puurakentamisen puolestapuhuja. Vinkkejä on sadellut myös omalta verkostolta.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

- Ole ennakkoluuloton. Hae vaihtoehtoja sieltä, mikä kiinnostaa ja tuntuu järkevimmältä. Me lähdimme liikkeelle kiinnostuksestamme hirsirakentamista kohtaan. Älä anna hankintalain rajoittaa! Se mahdollistaa yllättäviä ratkaisuja. Lähde rohkeasti mukaan hankintaprosessiin, vaikka se ei olisi ydinosaamisalueellasi. En minäkään ole rakentamisen asiantuntija, mutta matkalla oppii.

Kaarina Daavittilan johdolla Pudasjärven hirsikoulukeskuksen rakennusprosessissa voimansa yhdistävät julkinen ja yksityinen sektori sekä tutkimuslaitokset. Uudenlaisen hankintakokonaisuuden rahoituksessa on mukana myös Tekesin Tila-ohjelma.

Video siitä, miten hirsirakenteinen päiväkoti rakentuu: http://www.youtube.com/watch?v=1Jp1MTRNh9I


Pikku-Paavalin päiväkoti

Haastattelu: Anna Inget / Ellun Kanat