Himasen tutkimushankkeen tulokset nyt kaikkien arvioitavissa

Professori Pekka Himasen ja professori Manuel Castellsin johtaman kansainvälisen tutkimushankkeen loppuraportti julkistettiin tänään Helsingissä. Kestävän kasvun malli -raportin sisältö on nyt kaikkien arvioitavissa. Työn tuloksia ja johtopäätöksiä on hyödynnetty valtioneuvoston tulevaisuusselonteon valmistelussa.

Himasen ja Castellsin johtama seitsenhenkinen tutkijaryhmä nostaa tutkimuksessa esiin kolme suurta Suomen tulevaisuuden haastetta. Nämä ovat siirtyminen teollisen ajan hyvinvointivaltiosta informaatioajan hyvinvoinnin yhteiskuntaan, siirtyminen informaatioajan ekologiseen talouteen sekä näitä tukeva henkinen kulttuuri.

Kehityksen päämääräksi tutkijat nostavat arvokkaan elämän käsitteen. Tutkijoiden visiona on yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää arvokasta elämää.

Valtioneuvoston kanslia tilasi tutkimushankkeen valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa varten. Tekes, Sitra ja Suomen Akatemia osallistuivat tutkimushankkeen rahoitukseen.

Valtioneuvoston kanslian lehdistötiedote

Kestävän kasvun malli – Globaali näkökulma -loppuraportti

Lisätietoja

professori Pekka Himanen
p. 050 557 2269
pekka.himanen (at) aalto.fi

pääsihteeri Pekka Lindroos
Valtioneuvoston kanslia
p. 050 396 3313
pekka.lindroos (at) vnk.fi

johtaja Hannu Kemppainen
Tekes
p. 050 5577 818
hannu.kemppainen (at) tekes.fi