Himasen tutkimushankkeelta odotetaan hyödyllisiä näkemyksiä Suomen tulevaisuuden kannalta

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko selvittää, millä keinoin Suomi voi menestyä tulevaisuudessa. Yhtenä osana tulevaisuusselontekoa varten on käynnissä kansainvälinen tutkimushanke professori Pekka Himasen ja professori Manuel Castellsin johdolla.

Tekes, Suomen Akatemia ja Sitra osallistuvat rahoittajina tutkimushankkeeseen, samoin Pekka Himasen yritys Sofos Oy.

Julkisuudessa on keskusteltu siitä, miksi kansainvälistä tutkimushanketta ei kilpailutettu. Valittu toimintatapa on juridisesti perusteltu.

Tekesin, Suomen Akatemian ja Sitran juristit olivat mukana laatimassa sopimusta Sofos Oy:n kanssa. He varmistivat, että tehty hankinta on säädösten mukainen ja IPR-kysymykset on huomioitu asianmukaisesti sopimuksessa.

Juristien mukaan kansainvälistä tutkimushanketta ei tarvinnut kilpailuttaa, koska kyseessä oli yhteisrahoitteinen tutkimus, jonka kustannuksiin myös Himasen yritys Sofos Oy osallistui. Tutkimushankkeen tulokset tulevat valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ja sitä kautta laajasti koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamisen käyttöön.

Myös hankintalain asiantuntijat vahvistavat, että hankintalakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluja, ellei hankinnan hyöty tule vain hankintayksikölle ja ellei hankintayksikkö maksa palvelua kokonaan. Hankintalakia ei siis sovelleta, jos hyöty tutkimuksesta tulee usealle organisaatiolle ja jos hankintayksikkö rahoittaa tutkimuksen yhdessä yrityksen tai muiden hankintayksiköiden kanssa.

Kokonaisuudessaan kansainväliseltä tutkimushankkeelta odotetaan hyödyllistä tietoa ja näkemyksiä Suomen tulevaisuuden avainkysymyksistä. Hanke valmistuu syksyllä 2013.

Näistä tärkeistä kysymyksistä tulisi keskustella huomattavasti nykyistä enemmän julkisuudessa. Hiljakkoin julkaistu tulevaisuusselonteon ennakointiosio tarjoaa keskustelunavauksia siihen, millaista Suomea tavoittelemme.

www.2030.fi