Hannes Jónsson FiDiPro-professoriksi Multiscale Statistical Physics -tutkimusryhmään

Professori Hannes Jónsson Islannin yliopistosta on kutsuttu tammikuusta alkaen FiDiPro-professoriksi Teknillisen fysiikan laitoksen Multiscale Statistical Physics -tutkimusryhmään, joka on osa laskennallisen nanotieteen COMP-huippuyksikköä.

Jónsson kuuluu maailman johtaviin teoreettisen ja laskennallisen materiaalifysiikan tutkijoihin. Hänet saatiin Aaltoon Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittaman Finland Distinguished Professor Programmen eli FiDiPron ansiosta.

Makromaailman arvoituksia tutkitaan atomien tasolla

Multiscale Statistical Physics -tutkimusryhmä tutkii materiaalien ominaisuuksia ja muutoksia tietokonesimulaatioiden avulla. Atomitason tutkimus auttaa ymmärtämään makroskooppista maailmaa paitsi pienemmässä mittakaavassa myös nopeammin, sillä simulaatioissa makrotason hitaita prosesseja on helpompi ymmärtää.

– Kehitämme tekniikkaa, joka mahdollistaa nanopartikkeleiden käyttöön pohjautuvan katalyysin aurinkokennorakenteissa. Sen avulla voidaan tuottaa ilmakehän hiilidioksidista polttoainetta, tarkemmin sanottuna metaania tai metanolia. Ilmakehän typestä puolestaan voidaan tuottaa lannoitteita, sanoo Hannes Jónsson.

– Nämä mahdollisuudet on jo havaittu laboratoriossa, mutta teknologiaa täytyy tehostaa. On kehitettävä uusia menetelmiä, kuten simulaatioissa tarvittavia tietokonealgoritmeja ja -ohjelmia. Kemiallisten reaktioiden nopeuden ennustaminen tietokonesimulaatioilla auttaa löytämään aurinkokennojen komponentteihin optimaaliset materiaalit ja parhaat katalysaattorit, Jónsson selittää.

Kaksi maata, kaksi tutkimusryhmää

Hannes Jónssonin tutkimuspesti alkoi tammikuussa ja kestää neljä vuotta. Hän työskentelee Suomessa puolet ajastaan ja viettää toisen puoliskon Islannin yliopiston tutkimusryhmänsä kanssa. Työ molempien tutkimusryhmien kanssa jatkuu kuitenkin koko ajan sähköpostin ja Skypen avulla.

– Minulle on tärkeää säilyttää yhteys molempiin tutkimusryhmiin. Niiden työ liittyy toisiinsa ja sisältää myös opiskelijoiden ja postdoc-tutkijoiden vaihtoa, kertoo Jónsson.

– Työ ja elämä kahdessa maassa on ajoittain hieman hankalaa mutta se myös palkitsee. Islannin akateeminen yhteisö on pieni, kollegoja on vähemmän ja resurssit pienemmät, joten minulle on hyvin arvokasta saada viettää osa ajastani Helsingin suuremmissa ympyröissä.

– Minulla on myös hyvät yhteistyösuhteet Pietarin yliopistoihin, ja haluaisin auttaa luomaan yhteistyötä niiden ja Aalto-yliopiston välille. Pietarin läheinen sijainti helpottaa sitä, Jónsson lisää.

Maailmanparannusta fysiikan ja kemian keinoin

Uusien lannoitteiden kehittäminen on nyt ja tulevaisuudessa tärkeä tutkimuksen kohde, sillä maapallon kasvava väestö täytyy pystyä ruokkimaan. Ilmakehän hiilidioksidin vähentäminen auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Uusia polttoaineita puolestaan kaivataan vähentämään riippuvuuttamme hupenevista öljyvaroista. Näitä ratkaisuja maailma tarvitsee.

– Lukuisat tutkijat ja tutkimusryhmät ympäri maailmaa työskentelevät näiden asioiden parissa. Tämä on laaja ala, joka tarjoaa tutkimus- ja kehityshaasteita vuosiksi eteenpäin, sanoo Hannes Jónsson.

Professori Jónsson itse on erityisen kiinnostunut simulaatiomenetelmien kehittämisestä, sillä ne hyödyttävät monia muitakin tutkimusaloja. Jónssonia kiinnostaa myös magneettisten materiaalien ja nanoteknologian tutkiminen, mutta tulevaisuuden tutkimussuuntia ja -haasteita on vaikeaa ennustaa. Työ kun saattaa joskus johtaa yllättävien asioiden pariin ja odottamattomiin paikkoihin – kuten Suomeen.

Jónssonin yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa alkoi vastaväittäjän
tehtävästä eräässä Aallon väitöksessä. Lukuvuonna 2011–2012
Jónsson työskenteli vierailevana professorina Perustieteiden korkeakoulussa.

FiDiPro, Finland Distinguished Professor Programme

Finland Distinguished Professor Programme eli FiDiPro on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla työskennelleitä suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen.
www.fidipro.fi

Teksti: Anu Jussila