Hallitus käynnistää kasvurahoitusohjelman

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa pääomasijoitusmarkkinoita ja tukea pk-yritysten kasvua.

Kasvurahoitusohjelma toteutetaan yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, ja vähintään puolet sen pääomista kerätään yksityisistä lähteistä. Valtion rahoitus toteutetaan rahastosijoituksin. Rahoitus alkaviin yrityksiin sijoittaviin rahastoihin kanavoidaan Tekesin ja kasvurahastoihin Suomen Teollisuussijoituksen kautta.

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kymmenen vuoden mittainen rahasto-ohjelma ei aiheuta markkinoille häiriötä, vaan paikkaa rahoituksen markkinapuutteita.

"Alkavat kasvuyritykset ja kansainvälisille markkinoille suuntaavat pk-yritykset ovat Suomelle erittäin tärkeitä ja Tekes tukee niitä kaikin käytössään olevin keinoin matkalla menestykseen. Samalla haluamme edesauttaa Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden kehittymistä toimivimmaksi ja houkutella tänne ulkomaisia sijoituksia", sanoo nuorista yrityksistä Tekesissä vastaava johtaja Jukka Häyrynen.

Lue lisää