Picosun tuo ALD-teknologian sydämentahdistimiin ja sähköautoihin

Suurien energiamäärien varastoimiseen ja käsittelyyn soveltuvaa ns. korkean tehotiheyden 3D-kondensaattoriteknologiaa hyödynnetään muun muassa sydämentahdistimissa ja muissa kehon sisään asennettavissa lääketieteellisissä laitteissa, sähköautoissa sekä tietokoneiden ja mobiililaitteiden entistä suorituskykyisemmissä muisteissa. Näiden sovelluksien mahdollistamiseksi komponenttien tehonkulutuksen on madalluttava, toimintavarmuuden parannuttava sekä laitteiden fyysisen pinta-alan pienennyttävä merkittävästi. Kehittyneillä, innovatiivisilla ALD-rakenteilla on keskeinen merkitys ratkaistaessa näitä haasteita.

“Picosun on ainoa yritys, jolla on tarjota kehittyneet ALD-eräajoreaktorit, jotka toimivat sekä itsenäisesti että tyhjiörobotin välityksellä klusteriksi kytkettynä. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan tuotannon ylösskaalauksen. Tarkoituksenamme on siirtää todistettu tietotaitomme korkean k-arvon kondensaattorimateriaaleissa ja -prosesseissa Picosunin ALD-eräajoreaktoriin ja siten madaltaa kokonaiskustannuksia korkeajännitesovelluksissa, joissa käytetään paksumpia korkean k-arvon materiaalikerroksia. Tällaista tuotetta ei ole vielä markkinoilla," kommentoi tohtori Jonas Sundqvist Fraunhofer CNT:stä, Saksasta. Mikro- ja nanoelektroniikan eurooppalainen huippututkimuskeskus Fraunhofer CNT on eräs Picosunin yhteistyökumppaneista EU:n seitsemännen puiteohjelman projektissa PICS (”Development of innovative ALD materials and tools for high density 3D integrated capacitors”, http://www.fp7-pics.eu/), jonka keskeisimpiä tavoitteita uuden sukupolven 3D-kondensaattorien tuotannon optimointi on.

Picosunin ALD-teknologia mahdollistaa tulevaisuuden teolliset ratkaisut uusilla pinnoitusmenetelmillä ja neljän vuosikymmenen  kokemuksella alalta. PICOSUN™ -ALD-laitteistot ovat tänä päivänä tuotantokäytössä useissa eturivin teollisuusyrityksissä ympäri maailmaa. Picosunin päämaja sijaitsee Suomessa, tytäryhtiöt USA:ssa ja Singaporessa, ja yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja huoltoverkosto.

Projekti PICS on saanut rahoitusta Euroopan Unionin seitsemännestä puiteohjelmasta, jota johtaa Tutkimuksen toimeenpanovirasto REA (Research Executive Agency).

Tekesin Groove-ohjelma on myös rahoittanut Picosunin tutkimus- ja kehitystoimintaa.