Green Mining -ohjelma: kaivosten vesitase, kaivostekniikka