Uusi julkaisu: Vihreä talous suomalaisessa yhteiskunnassa

Vihreä talous nostaa luonnonprosessien tuottamat hyödyt sekä kestävät kulutus- ja tuotantotavat aiempaa voimakkaammin talouden ja hyvinvoinnin lähtökohdaksi. Vihreä talouden käsitteen taustalla on pyrkimys taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Vaikka käsite on yleisesti käytössä julkisessa keskustelussa, ei sen sisällöstä kuitenkaan ole yksiselitteistä näkemystä.

Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyössä ympäristöministeriön (YM) kanssa toteuttaman "Vihreä talous – käsitteen jäsennys ja seuraukset eri toimijoille" -hankkeen loppuraportti "Vihreä talous suomalaisessa yhteiskunnassa" on julkaistu. Hankkeen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä vihreän talouden käsitteestä ja niistä muutoksista, joita vihreään talouteen siirtyminen edellyttäisi.

Hankkeessa on julkaistu myös:

 

Tapio Poutiainen