Pk-yritys: hae Horisontti 2020 -rahoitusta nyt!

EU:n seuraava puiteohjelma Horisontti 2020 tarjoaa pk-yrityksille loistavan mahdollisuuden saada rahoitusta tutkimus- ja innovointihankkeille. Rahaa jaetaan seitsemän vuoden aikana 70-80 miljardia, josta 20 prosenttia komissio on luvannut pk-yrityksille.

Horisontti 2020 -ohjelma on EU:n suurin tutkimukseen ja tuotekehitykseen tarkoitettu puiteohjelma, joka koostuu kolmesta peruspilarista: Huipputason tiede, Teollisuuden johtoasema ja Yhteiskunnalliset haasteet. Aikaisempiin ohjelmiin verrattuna Horisontti 2020 on huomattavasti teollisuus- ja pk-yrityspainotteisempi. Yksittäinen pk-yritys voi hakea rahoitusta erillisen kolmivaiheisen pk-instrumentin kautta tai osallistua normaaleihin yhteisprojekteihin. Pk-instrumentin ensimmäinen hakukierros sulkeutuu kesäkuussa ja yhteisprojektien haut ovat jo käynnissä. Avustuksina korvataan pääsääntöisesti 100 % (tai 70 % markkinoita lähellä olevissa hankkeissa) välittömistä kuluista + 25 % välillisten kulujen kattamiseksi.

Green Growth -aihepiiristä löytyy avoinna olevia hakuja muun muassa Energy-, ICT-, Water-, Waste- ja Eco-innovation -puolelta. ”Suuresta kysynnästä johtuen Green Growth -ohjelma tarjoaa nyt kohdennettua tukea pk-yrityksille, jotka ovat aikeissa hakea rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta. Haastamme nyt asiakkaamme vakavasti miettimään EU:n tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja”, kertoo ohjelman päällikkö Kari Herlevi.

Ohjelman sivuilla tullaan pian julkaisemaan Green Growth -aihepiirin pk-yrityksille suunnattu käytännönläheinen infopaketti. Hakuja käydään läpi ja tietoa yrityksille lähetetään yrityskohtaisesti. Syksyllä tullaan järjestämään kohdennettuja vierailuita mm. komission infopäiviin Brysseliin.

Green Growth -ohjelman koordinaatiotiimiin on liittynyt EU-asiantuntija Laura Kauhanen, joka on innovaatiokonsulttiyritys Spinversen Euroopan toiminnasta vastaava johtaja. Laura Kauhanen on sertifioitu EU-konsultti ja hänellä on usean vuoden kokemus EU:n puiteohjelmasta ja EU-projekteista.

 

Lisätietoja EU-toiminnasta on tulossa pian.

Green Growth -ohjelma järjesti 10.12.2013 EU-hankeideoiden sparraustyöpajan pk-yrityksille. Työpajassa perehdyttiin Green Growth -aihepiirin hakujen sisältöihin ja käytiin läpi käytännön vinkkejä omien hankeideoiden eteenpäin viemiseen. Työpajan materiaalit löytyvät tästä linkistä.