Kestävämmästä asumisesta, liikkumisesta ja ruokailusta valtioneuvoston periaatepäätös