Käsikirja Intian Cleantech-markkinoille

Cleantechin kasvunäkymät ovat parhaat kehittyvillä markkinoilla kuten Intiassa. Monet suomalaiset yritykset ovat jo onnistuneet saamaan maassa jalansijaa, mutta potentiaalia on vielä huomattavasti laajempaan yhteistyöhön ja etabloitumiseen. Intian talouden ja väestön kasvu antaa mahdollisuuksia yhä useammalle kansainvälistymis- ja kasvuhakuiselle suomalaisyritykselle.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 20.1.2014 yhdessä Cleantech Finlandin kanssa selvityksen Intian cleantech-markkinoista. ”Cleantech Handbook India” avaa Intian markkinoita eri cleantech-liiketoimintojen näkökulmasta ja antaa kattavan kokonaiskuvan Intian mahdollisuuksista. Handbookin toivotaan hyödyttävän sekä Intiassa jo liiketoimintaa tekeviä tai liiketoimintaa suunnittelevia yrityksiä.

Selvitys on ladattavissa osoitteista:

https://www.tem.fi/files/38574/Cleantech_Handbook_13_Jan_2014.pdf

http://www.slideshare.net/cleantechfinland/cleantechhandbookindiateamfinland13jan-2014

Lisätiedot:

Mari Hakkarainen
Ylitarkastaja
Työ- ja elinkeinoministeriö
Elinkeino- ja innovaatio-osasto
Vienti ja kv. investoinnit
+358 50 4344933
mari.hakkarainen@tem.fi

Shriya Ramachandran
Marketing Communications Manager
Cleantech Finland
+91 99 7190 0682
shriya.ramachandran@finpro.fi