Kari Herlevi luotsaa Green Growth -ohjelmaa

Tekesin ohjelmien vetäjistä osa on vaihtunut Tekesin organisaatiomuutoksen myötä. Yksi uusista ohjelmapäälliköistä on Kari Herlevi. Tekesin Näköalat-lehden numerossa 2/2013 haastateltiin Herleviä. Ohessa tiivistelmä haastattelusta.

Miksi halusit Green Growth -ohjelman päälliköksi? Mikä tehtäväsi pitää sisällään?

Vihreä kasvu ja kestävä kehitys ovat keskeisiä muutosvoimia globaalisti. Myös yritykset ovat ymmärtäneet, että luonnonvarojen kestävä käyttö on tulevaisuuden kilpailutekijä. Erityisen merkittävää on, että yritykset ovat lähteneet muuttamaan liiketoimintamallejaan kestävän kehityksen mahdollisuuksien avautuessa.

Green Growth -ohjelman päällikkötehtävä on hieno mahdollisuus päästä auttamaan yrityksiä uudistumaan ja menestymään kestävällä tavalla ja toisaalta etsimään yhdessä yritysten kanssa uusia aluevaltauksia vihreän kasvun alueella. Ohjelmapäällikkönä vastaan ohjelman toteutuksesta yhdessä ohjelmatiimin kanssa. Ohjelmassa tarjoamme esimerkiksi sparrauspalveluita vihreän liiketoiminnan kirkastamiseksi. Tuemme yrityksiä myös arvoverkkohankkeiden rakentamisessa. Olemme myös aktiivisia kansainvälisesti yritysten tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi pohdimme parhaillaan Intian mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Mitä hyötyä yrityksille tai tutkimusorganisaatioille ohjelmasta on?

Ohjelman pääfokuksessa on pienten ja keskisuurten vihreän liiketoiminnan edelläkävijäyritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen. Olemme kiinnostuneita yritysten projekteista, joissa kehitetään esimerkiksi merkittäviä energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja. Erityisen kiinnostavia meidän näkökulmastamme ovat vihreän kasvun liiketoimintainnovaatiot, joiden avulla voidaan kasvattaa markkinaosuuksia ja vahvistaa yritysten kilpailukykyä.

Tänä vuonna painopisteenä ovat yritysten ryhmä- ja arvoverkkohankkeet. Haastamme yrityksiä ratkaisemaan asiakkaiden tarpeita kokonaisvaltaisemmin kestävän kehityksen mukaisesti. Esimerkiksi ohjelman rahoittamassa Development of Energy Efficiency Solution Business Concept for the Chinese Industrial Market -projektissa on lähdetty kehittämään yritysvetoisesti tarjoamaa Kiinan teollisille toimijoille energiatehokkuuden alueella. Projektin myötä kiinalainen asiakas tavoittaa suuremman valikoiman suomalaisia ratkaisuja.

BiotalousSpurtti on Green Growth -ohjelman aktivointitoimenpide, joka tähtää biotalouden alan arvo- ja liiketoimintaverkostojen kehittymisen tukemiseen. BiotalousSpurtin avulla tuetaan kehitysideoiden tunnistamista ja kehittymistä kohti arvo- ja liiketoimintaverkostoja. Keväisen aiehaun jälkeen lähdemme etenemään avainyritysten kanssa. Järjestämme aiheeseen liittyen täsmätyöpajoja yritysten kanssa.

 

Sanna Nuutila