BiotalousSpurtti - Kasvua biotalouden alan arvoverkoista

26.2.2013

BiotalousSpurtti on Green Growth -ohjelman aktivointitoimenpide, joka tähtää biotalouden alan arvo- ja liiketoimintaverkostojen kehittymisen tukemiseen. BiotalousSpurtin avulla tuetaan kehitysideoiden tunnistamista ja kehittymistä kohti arvo- ja liiketoimintaverkostoja.

Käynnistyvissä projekteissa tavoitellaan toimijaverkoston uudistumista ja uudenlaisen liiketoiminnan syntymistä. Toimijaverkosto voi olla myös kansainvälinen ulottuen esimerkiksi kehittyviin maihin.

Ensimmäisessä vaiheessa BiotalousSpurttiin liittyen toteutetaan ideahaku, joka päättyi 29.3.2013.

Lisätietoja

Heikki Aro
Teknologia-asiantuntija
Biotalous, biotalousspurtti
Puh. 029 50 55644
heikki.aro (at) tekes.fi

 

Tapio Poutiainen

 

comments powered by Disqus