Fiksuilla hankinnoilla innovaatiot nopeammin markkinoille

Tekesin uuden Huippuostajat-ohjelman avulla luodaan markkinoita suomalaisten pk-yritysten uusille tuotteille ja palveluille. Ohjelmalla halutaan auttaa julkista ja yksityistä sektoria näkemään hankintojen merkityksen toiminnan ja palvelujen kehittämiselle sekä nostamaan hankintaosaamisensa uudelle tasolle.

"Esimerkiksi julkisia hankintoja tehdään vuosittain noin 35 miljardilla eurolla, mutta valitettavan usein hankinnan merkitystä kokonaisuudelle ei ymmärretä", toteaa asiantuntija Sampsa Nissinen.

Tekes rahoittaa pääasiassa kasvuun ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien yritysten kehittymistä. Huippuostajat-ohjelmassa poiketaan totutusta, sillä ohjelma keskittyy auttamaan niitä organisaatiota, jotka ovat suomalaisten yritysten innovaatioiden potentiaalisia ostajia.

Ostamalla ratkaistaan ongelmia

"Huippuostajien hankinnat eroavat perinteisestä hankintaprosessista siten, että niissä otetaan toteuttajat ja loppukäyttäjien tarpeet mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Yhdessä pohditaan, voisiko tarpeen ratkaista fiksummin. Esimerkiksi jätteenpolttolaitosinvestoinnissa voidaan miettiä, millainen teknologia tuottaisi enemmän sähköä ja lämpöä sekä olisi samalla kuntalaisille puhdas ja päästötön naapuri. Sellainen voimalaitosratkaisu menisi varmasti kaupaksi kansainvälisilläkin markkinoilla. Myös palveluhankinnan voi miettiä toisin: vastaako ostettava palvelu kuntalaisen tarvetta vai ostajan ajatusta siitä, mitä kuntalainen hänen mielestään tarvitsee", havainnollistaa Nissinen.

Hankinnoissa piilee mahdollisuus koko Suomelle. Ostamalla fiksusti voidaan ratkaista paitsi yhteiskunnallisesti merkittäviä ongelmia, myös luoda markkinoita suomalaisten kasvuyritysten innovaatioille.

Huippuostajille innovatiivinen ratkaisu on vaihtoehto

"Huippuostajien hankintaprosessiin voivat päästä mukaan myös sellaiset toimijat, jotka eivät olisi tulleet valituiksi perinteisessä hankintaprosessissa", Nissinen jatkaa.

Huippuostajat-ohjelmaan halutaan mukaan yrityksiä ja organisaatioita, jotka ymmärtävät fiksun hankinnan mahdollisuudet, ovat uteliaita erilaisille ratkaisuille ja etsivät aktiivisesti uusia vaihtoehtoja.

Ohjelma käynnistyy helmikuussa 2013 ja kestää vuoden 2016 loppuun. Rahoituksen suunniteltu kokonaislaajuus on 60 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on puolet. Ohjelman toimenpiteet kohdistetaan erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin, kiinteistö- ja rakentamisalalle, energia-, ympäristö- ja vesialalle sekä turvallisuuspalveluihin. Näillä toimialoilla julkisella sektorilla on merkittävä rooli markkinan kehittymisessä.

"Ohjelman käynnistäminen vastaa osaltaan Tekesin strategian Palvelut ja aineettomuus arvonluojina -painopisteessä tunnistettuihin tarpeisiin. Parhaimmillaan fiksun ostamisen ansiosta syntyy innovaatioita, joille on kysyntää kansainvälisillä markkinoilla. Kehittämällä hankintaosaamista luomme itse asiassa markkinoita potentiaalisille vientituotteille," kiteyttää yksikön johtaja Tiina Tanninen-Ahonen.

Lisätietoja

Huippuostajat-ohjelma

Yksikön johtaja Ilona Lundström
puh. 050 5577 678, ilona.lundstrom (at) tekes.fi

Asiantuntija Sampsa Nissinen
puh. 050 5577 687, sampsa.nissinen (at) tekes.fi