RYM-tutkimus avaa yritykselle tien maailmanmarkkinoille

Helsingin yliopistolla järjestetty RYM Summit 2013 osoitti monin esimerkein, kuinka yritysten strateginen tutkimusyhteistyö saa aikaan uutta ja tuottavaa liiketoimintaa eri puolilla maailmaa. Tämä edellyttää rohkeita visioita ja intohimoista uudistumisen halua.

Rakennetun ympäristön strategisena huippuosaamisen keskittymänä noin neljän vuoden ajan toiminut RYM Oy on uudistamassa tutkimusstrategiaansa. Painopisteiksi on nousemassa kolme teemaa: hyvinvointia lisäävät tilat, resurssiviisaudella kilpailukykyä ja investointeja houkutteleva rakennettu ympäristö.  Toimitusjohtaja Ari Ahosen mukaan suomalaisia huippuosaamisen ekosysteemejä on tarkoitus luoda juuri näille teema-alueille.  Team Finlandin asiantuntijat kertoivat RYM Summitissa niihin liittyvistä markkinanäkymistä ja liiketoimintamahdollisuuksista Intiassa, Vietnamissa ja Yhdysvalloissa.

RYM Summitissa puhunut SPU Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Jormalainen korosti rohkeiden tavoitteiden asettamisen tärkeyttä tutkimus- ja kehitystoiminnalle:

- Rakennusalalla ei uskalleta unelmoida ja visioida riittävästi.  Jos haluamme menestyä globaalissa kilpailussa, meidän on tehtävä maailman parhaita tuotteita. Kunnianhimoisessa tuote- ja ratkaisukehityksessä tarvitsemme maailman luokan tutkimusosaamista. RYM Oy tarjoaa tähän mainion alustan, kuten myös yrityskumppanien strategiseen tutkimusyhteistyöhön ja sen rahoitukseen, Jormalainen totesi.

Sisäympäristöissä huikeat markkinat

Jormalaisen mukaan yritysten ylimmän johdon tehtävänä on luoda ilmapiiri korkealla tähtäävälle tutkimukselle ja kehitystyölle. On myös kuultava herkällä korvalla myyntiorganisaatiota, joka koko ajan aistii, minkälaisia innovaatioita kentällä tarvitaan.

Jormalaisen mukaan rakennusteollisuudella on loistavia menestymismahdollisuuksia useilla sektoreilla. Energiatehokas rakentaminen on tehokas keino siirtää arvoa energiateollisuudelta rakennusteollisuuteen. Sisäympäristön parantaminen ja ongelmien ennaltaehkäisevä ratkaiseminen tarjoavat monia uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan. Tietotekniikan hyödyntäminen rakennusprosessien hallinnassa ja olosuhteiden simuloinnissa avaa huikeita näköaloja teknologian hinnan koko ajan laskiessa.

RYM Oy:n Sisäympäristöohjelmassa on jo tähän mennessä saavutettu monia merkittäviä, kansainvälistä kiinnnostusta herättäneitä tuloksia, esimerkiksi yli 100 tieteellistä julkaisua. Myös ohjelman tulosten kaupallistamisessa on onnistuttu erinomaisesti. Ohjelmaan tuloksia on viety tehokkaasti yritysten kanssa järjestetyillä tulostyöpajoilla.

Infran BIM-visiosta tulee totta

RYM Oy:n PRE-ohjelman (Built Environment Process Re-engineering) InfraFINBIM –työpaketti asetti itselleen rohkean päämäärän ja vision: vuonna 2014 suuret infranhaltijat tilaavat vain tietomallipohjaista palvelua. Työpaketin vetäjä Kimmo Laatunen VR Track Oy:stä vakuutti, että tavoite saavutetaan.

- Edessä ei ole enää esteitä, ainoastaan hienosäätöä. Tietomallintamista koskevat vaatimukset ja ohjeistukset ovat valmistumassa. Niitä on kehitetty ja testattu kymmenissä pilottikohteissa eri puolilla maata. Liikennevirasto ja suuret kaupungit ovat sitoutuneet Inframodel 3 –tiedonsiirtoformaatin käyttöönottamiseen 1.5.2014 alkaen. Suomi on lisäksi avainasemassa inframallintamisen kansainvälisessä standardoinnissa, Laatunen sanoi.

Yhteistyön lisäksi rakennetun ympäristön huippututkimus edellyttää onnistuakseen monitieteistä lähestymistapaa. Nopeaa ja joustavaa ongelmanratkaisumenetelmää rakennushankkeissa on kehitelty yhdessä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteilijöiden kanssa. - Solmutyöskentelyksi kutsutussa mallissa  määritellään hankkeen kriittiset solmukohdat ja kootaan parhaat asiantuntijat avaamaan ne epämuodollisen ja kaavamaisuudesta piittaamattoman lähestymistavan avulla, kertoi tutkija Hannele Kerosuo Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitokselta.

Urban Mill tuottaa luovia ideoita kaupunkikehittämiseen

RYM Oy:n EUE-ohjelman (Energizing Urban Ecosystems) yhteydessä on Otaniemeen perustettu Urban Mill tutkijoiden, yritysten ja kaupunkien innovatiiviseksi kohtaamis- ja työtilaksi. – Jo ensimmäisen vuoden kokemukset osoittavat, että vuorovaikutteinen tila ja konsepti tuottavat luovia ratkaisuja. Monissa työpajoissa niihin osallistuneet yritykset ovat löytäneet ennalta odottamattomia, nopeasti hyödynnettävissä olevia tuloksia, kertoi Urban Milliä RYM Summitissa esitellyt Kari Mikkelä Järvelin Design Oy:stä.

RYM Summitissa julkistettiin myös RYM Award 2013 –palkintojen saajat. Pääpalkinto myönnettiin Aalto-yliopiston tutkijatohtorille Jukka Heinoselle. Kunniamaininnan sai arkkitehti Jenni Poutanen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Lue lisää! http://www.rym.fi/tulokset/2899.aspx

Tekes rahoittaa RYM Oy:n ohjelmia.

LISÄTIETOJA:

Ari Ahonen, toimitusjohtaja, puh. 0400 618 300, ari.ahonen(at)rym.fi
Anssi Salonen, tutkimusjohtaja, puh. 040 514 6181, anssi.salonen(at)rym.fi

www.rym.fi

RYM Summitin esitykset ovat ladattavissa osoitteessa http://www.rym.fi/tapahtumat/rymsummit2013/