EU:n Horisontti 2020 -haut avautuvat – älykkäät kaupungit yksi pääteemoista

EU:n seuraava tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma on nimeltään Horisontti 2020. Ohjelmasta rahoitetaan pääasiassa eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia projekteja yhteensä 70,2 miljardilla eurolla vuosina 2014-2020. Horisontin tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja työllisyyttä sekä ratkaisuja koko Eurooppaa koskettaviin haasteisiin.

Älykkäät kaupungit (Smart Cities and Communities) on yksi Horisontti 2020:n tärkeimmistä fokusalueista. Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön kestävämpiä ratkaisuja erityisesti kaupunkien energiatehokkuuden, liikenteen ja infrastruktuurien parantamiseksi. Horisontista tullaan rahoittamaan mittavia Lighthouse-project -hankkeita, joiden avulla älykkäitä ratkaisuja voidaan kehittää, demonstroida ja pilotoida entistä laajemmassa mittakaavassa.

Horisontin ensimmäiset haut avautuvat 11.12.2013.

Lisätietoa:

Smart Cities sivuilta http://setis.ec.europa.eu/set-plan-implementation/technology-roadmaps/european-initiative-smart-cities
komission sivuilta http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
Tekesistä www.tekes.eu