Uutta tietoa taidelähtöisten menetelmien vaikutuksista

Taidelähtöiset menetelmät ovat tulleet osaksi työelämän kehittämistä, mutta Suomessa niiden vaikutuksia on tutkittu vasta vähän. 7.11.2013 ilmestynyt julkaisu esittelee uutta tutkittua tietoa taidelähtöisillä menetelmillä aikaansaaduista vaikutuksista ja taidelähtöisten menetelmien käytöstä työelämässä.

Pälvi Rantalan ja Satu-Mari Janssonin toimittama teos TAITEESTA TOISEEN, Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia kokoaa yhteen ajatuksia, ideoita, kokemuksia ja tietoa taidelähtöisestä toiminnasta työelämässä. Monitieteinen tutkijaryhmä lähestyy artikkeleissaan aihetta eri tulokulmista, yhdistäen erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä, teoreettisia näkökulmia ja tieteen ja taiteen keinoja.

Tutkijaryhmä on työskennellyt valtakunnallisessa TAIKA-hankkeessa (OKM / ESR) ja tutkinut siinä taidelähtöisen toiminnan vaikutuksia työyhteisöissä, yksilöissä ja organisaatioissa. Julkaisun kirjoittajat ovat tanssija-tutkija Kirsi Heimonen, teatteria hyödyntävä työyhteisövalmentaja Satu-Mari Jansson, tohtoritutkija, kulttuurihistorioitsija-yhteiskuntatieteilijä Pälvi Rantala sekä kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen.

Teoksen artikkelit tekevät näkyväksi sitä, millaisia vaikutuksia taidelähtöisellä toiminnalla on saavutettu työyhteisöissä. Tutkijaryhmä pohtii myös sitä, millaisin keinoin taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia voidaan tutkia, ja mitä erilaiset tulokulmat tuovat vaikutusten tutkimukseen - miten ne ylipäänsä sopivat samaan teokseen.

Artikkelikokoelma on julkistettu Työelämän tutkimuspäivillä Taiteet ja työelämä -työryhmässä. Kirja julkaistaan sekä painettuna että pdf-verkkojulkaisuna.

http://www.taikahanke.fi/binary/file/-/id/1/fid/1383