Talouden suhdanteet vaikuttavat myös luoviin aloihin ja mainostoimintaan

Luovilla aloilla toimii yhteensä 37 789 henkilöä. Alan yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2012 noin 5,4 miljardia euroa. Toimiala on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja se työllistää runsaan joukon eri alojen ammattilaisia. Ohjelmistoalan merkitys tässä kokonaisuudessa on huomattavan suuri. Luovien alojen liikevaihto on kasvanut koko 2000-luvun, mutta aivan viimeiset liikevaihtoa kuvaavat luvut ovat olleet negatiivisia. Yleinen talouden epävarmuus heijastuu myös luoville aloille ja mainostoimintaan. Nämä tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun julkaisemista luovien alojen liiketoiminnan ja mainostoiminnan toimialaraporteista, jotka julkistettiin 4.12.2013 Helsingissä.

– Luovien alojen määrittely on monisäikeistä ja jopa hankalaa, sillä luovat alat muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Lisäksi luovat alat muokkaavat muita perinteisiä toimialoja tuomalla niiden kentälle uusia toimintamalleja ja -tapoja. Myös toimialatilastojen näkökulmasta luovat alat ovat monella tavalla haaste. Nyt julkaistussa raportissa on tarkasteltu muutamien valittujen toimialojen kokonaisuutta luovana alana, kertoo raportin laatinut toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Luovien alojen yritykset toimivat avoimessa, dynaamisessa ja vaativassa, jopa globaalissa ympäristössä. Parhaimmillaan luovan alan yritykset ovat heti perustamisestaan asti kansainvälisillä markkinoilla. Kilpailu on kovaa, ja vain harvat yritykset pystyvät juurruttamaan asemansa pitkäksi aikaa. Yritykset ovat usein pieniä, eikä vahvoja toimialarakenteita ole. Verkostomaisten toimintamallien kautta syntyy joustavaa kasvua sekä kykyä sopeutua muutoksiin. Toinen ääripää on vain paikallisesti toimivat luovan alan yritykset, joiden tuotteet eivät edes sovellu massiiviseen kansainväliseen kilpailuun. Ala on keskittynyt voimakkaasti Uudellemaalle: noin kolme neljäsosaa alan liikevaihdosta tulee sieltä.

Mainostoiminnassa puhaltavat muutosten tuulet

Mainostoiminta on ollut viime vuodet voimakkaassa muutoksessa. Uuden teknologian myötä yritysten mainostaminen, myyntityö ja markkinointi ovat muuttuneet huomattavasti. Yhä harvempi yritys luottaa vain perinteisiin painettuihin mainoksiin, ja käytössä on runsaasti sähköisiä kanavia. Niiden kehittymisen myötä mainostoiminnan kohdentaminen on saanut aivan uusia mahdollisuuksia.

Mainostoimintaa harjoittavien yritysten toimipaikkoja on yhteensä 3 433. Markkina- ja mielipidetutkimuksiin keskittyneitä yrityksiä on vain 137 kappaletta. Kaikkiaan mainostoiminta työllistää 9 308 henkilöä. Mainostoimistot ovat hyvin pieniä: niissä on keskimäärin vain 2,4 työntekijää. Tilastokeskuksen mukaan alan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,79 miljardia euroa. Vuoden 2008 kesästä loppuvuoteen 2009 mainostoiminnan liikevaihto laski, mutta on nyt taas palannut kasvu-uralle. Viimeisen vuoden aikana toimialan kehitykseen on tosin heijastunut talouden epävarmuus, ja liikevaihto on laskenut. Uusia yrityksiä alalle on jo pitkään perustettu yli 550 vuodessa.

Luovien alojen yritystoiminnan ja mainosalan toimialaraportit ovat 4.12.2013 lähtien luettavissa verkossa osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi [http://www.temtoimialapalvelu.fi]

Sivustolle tulee myös tallenne julkistamistilaisuudesta.